हरियो

चयन गरिएको ग्राफिकका लागि हरियो RGB रङ सामग्रीहरू वर्णन गर्दछ। -१००% (हरियो शून्य) देखी +१००% (पुरै हरियो) सम्म मानहरू संभब हुन्छन।

प्रतिमा

हरियो

कृपया हामीलाई समर्थन गर्नुहोस्!