रातो

चयन गरिएको ग्राफिकका लागि रातो RGB रङ सामग्रीहरू वर्णन गर्दछ। -100% (रातो शून्य) देखी +100% (पुरै रातो) सम्म मानहरू संभब हुन्छन।

यो आदेश पहुँच गर्न...

From the menu bar:

Choose Format - Image - Color.

From toolbars:

Icon Red

रातो


कृपया हामीलाई समर्थन गर्नुहोस्!