रातो

चयन गरिएको ग्राफिकका लागि रातो RGB रङ सामग्रीहरू वर्णन गर्दछ। -100% (रातो शून्य) देखी +100% (पुरै रातो) सम्म मानहरू संभब हुन्छन।

प्रतिमा

रातो

Please support us!