क्वेरी चलाउनुहोस

SQL क्वेरी चलाउँदछ र क्वेरी परिणाम प्रदर्शन गर्दछ। चलाउनुहोस क्वेरी कार्यले क्वेरी बचत गर्दैन।

The Run Query function allows you to check the query. When you save the query, it is stored in the Query tab page.

टिप प्रतिमा

क्वेरी डिजाइन सञ्झ्यालको मेनु पट्टीबाट क्वेरी चलाउनका लागिदृश्य - पूर्वदृश्य रोज्नुहोस।


Run Query Icon

क्वेरी चलाउनुहोस

कृपया हामीलाई समर्थन गर्नुहोस्!