Setting Indents, Margins, and Columns

तपाईँंले हालको अनुच्छेद, चयन गरिएका सबै अनुच्छेदहरू का लागि माउस प्रयोग गरेर ईन्डेन्टहरू र सीमान्तहरू परिभाषित गर्न सक्नुहुन्छ।

If you split the page into columns, or the cursor is placed in a multiple-column frame, you can change the column width and the column spacing by dragging them on the ruler with the mouse.

जब एउटा वस्तु,एउटा छवि, वा एउटा चित्र वस्तु चयन गरिन्छ,तपाईँंले रुलरमा वस्तुको किनारा देख्नुहुनेछ।तपाईँंले तिनीहरूलाई माउसले रुलरमा तानेर किनाराहरू परिवर्तन गर्न सक्नुहुन्छ।

यदि कर्सर तालिका कक्षमा राखिएको छ भने,तपाईंले कक्षको सामग्रीहरूलाई माउसले रुलरमा तानेर परिवर्तन गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईंले तालिकाको सिमा रेखाहरू रुलरमा परिवर्तन गर्न सक्नुहुन्छ वा ठीक सीमा रेखा तानेर गर्न सक्नुहुन्छ।

Icon

यि प्रतिमाहरूले हालको अनुच्छेद(माथिको त्रिभुज)को पहिलो रेखाका लागि बायाँ ईन्डेन्ट चिन्हित गर्दछन र अनुच्छेद(तलको त्रिभुज)को अरू रेखाहरूका लागि बायाँ ईन्डेन्ट चिन्हित गर्दछ।

Icon

रुलरको दायाँ तर्फ भएको प्रतिमाले हालको कागजातको दायाँ ईन्डेन्ट चिन्हित गर्दछ।

कार्य

प्रक्रिया

बायाँ ईन्डेन्ट मिलाउनुहोस

Drag the bottom left mark to the right while pressing the mouse button.

पहिलो हरफको बायाँ ईन्डेन्ट सेट गर्नुहोस

Drag the top left mark to the right while pressing the mouse button.

दायाँ ईन्डेन्ट सेट गर्नुहोस

Drag the mark on the right to the left while pressing the mouse button.


tip

In order to change the left indent starting with the second line of a paragraph, hold down the key, click the triangle on the bottom left, and drag it to the right.


note

सेट गरिएका ट्याबहरू अनुच्छेदलाई ईन्डेन्ट मिलाउदा परिवर्तन हुँदैनन। यदि सेट गरिएका ट्याबहरू अनुच्छेदको सीमान्तहरूको बाहिरतिर अन्त्य भएमा,तिनीहरू धेरै बेर प्रदर्शित हुँदैनन,तर तिनीहरू अहिले सम्म अवस्थित हुन्छन।


कृपया हामीलाई समर्थन गर्नुहोस्!