हालको कागजातको डेटा स्रोत

Displays, in the data source browser, the table that is linked to the current document.

प्रतिमा

हालको कागजातको डेटा स्रोत

अर्को तालिका चयन गर्नका लागि सम्पादन - डाटाबेस विनिमय रोज्नुहोस।

कृपया हामीलाई समर्थन गर्नुहोस्!