फिल्टर लागू गर्नुहोस्

तालिकाको फिल्टर गरिएको र फिल्टर नगरिएको दृश्य बीचमा स्विच गर्दछ।

Icon Form Filter

फिल्टर लागू गर्नुहोस्

The Apply Filter function retains form-based filters that have been set. You do not need to redefine them.

कृपया हामीलाई समर्थन गर्नुहोस्!