रेकर्ड फेला पार्नुहोस

In forms or database tables, you can search through data fields, list boxes, and check boxes for specific values.

यो आदेश पहुँच गर्न...

Find Record icon on the Table Data bar and Form Design bar.

Find Record Icon

रेकर्ड फेला पार्नुहोस


एउटा तालिका खोजी गरेको बेलामा, हालको तालिकाको डेटा फाँटहरू खोजी गरिन्छन। एउटा फारम खोजी गरेको बेलामा, फारम सँग लिङ्क भएका डेटा फाँटहरू खोजी हुन्छन।

tip

The search described here is carried out by LibreOffice. If you want to use the SQL server to search in a database, then you should use the Form-based Filters icon on the Form bar.


खोज कार्य तालिका नियन्त्रणहरूका लागि पनि उपलब्ध छ।खोज कार्य एउटा तालिका नियन्त्रणबाट बोलाईरहेको बेलामा,तपाईँंले लिङ्क गरिएको डाटाबेस तालिकाको डाटाबेस स्तम्भहरू सँग अनुरूप तालिकाको हरेक स्तम्भ खोज्न सक्नुहुन्छ।

का लागि खोज्नुहोस

खोजको प्रकार वर्णन गर्दछ।

पाठ:

बाकसमा खोज टर्म प्रविष्टि गर्नुहोस वा यसलाई सूचीबाट चयन गर्नुहोस। कर्रस मुनि भएको पाठ पहिले नैपाठ कम्बो बाकसमा प्रतिलिपि गरियो। याद गर्नुहोस फारममा एउटा खोज चालु गरिरहेको बेलामा,ट्याबहरू र हरफ विच्छेदन अगाडि बढाउन सकिन्छ।

Your search terms will be saved as long as the table or the form document is open. If you are running more than one search and you would like to repeat the search term, you can select a previously used search term from the combo box.

फाँट सामग्री NULL छ

कुनै डेटा समावेश नभएको फाँटहरू भेटिनेछ भन्ने वर्णन गर्दछ।

फाँट सामग्री NULL छैन

डेटा समावेश भएको फाँट भेटिनेछ भन्ने कुरा वर्णन गर्दछ।

कहाँ खोज्ने

खोजीका लागि फाँट वर्णन गर्दछ।

फारम

तपाईँंले खोजी गर्न चाहेको वैचारिक फारम वर्णन गर्दछ।

note

यदि हालको कागजात एउटा भन्दा बढी वैचारिक फारम सहितको फारम कागजात भएमा मात्र फारम कम्बो बाकस दृश्य हुन्छ।तालिकाहरू वा क्वेरीहरूमा खोज भईरहेको बेलामा यो देखिदैन।


फारम कागजातमा बहु वैचारिक फारमहरू समावेश हुन सक्दछ। यिनीहरू व्यक्तिगत फारम सामग्रीहरू हुन,जुन प्रत्येक एउटा तालिका मा लिङ्क गरिएका छन।

फारम कम्बो बाकसमा वैचारिक फारमहरूको नाम समावेश छन जस्का लागि नियन्त्रणहरू अवस्थित छन।

सबै फाँटहरू

सबै फाँटहरूबाट खोज्दछ। यदि तपाईँंले तालिकामा खोज चलाईरहनुभएको छ भने, तालिकामा सबै फाँटहरू खोजीनेछन। यदि तपाईँंले फारममा खोज चलाईरहनुभएको छ भने, वैचारिक फारमका सबै फाँटहरू (फारम अन्तर्गत प्रविष्टि गरिएका) खोजीनेछन। यदि तपाईँंले तालिका नियन्त्रण फाँटमा खोज चलाईरहनुभएको छ भने,वैध डाटाबेस तालिका फाँट सँग लिङ्कगरिएका सबै स्तम्भहरू खोजीनेछन।

हालको वैचारिक फारमको फाँटहरू फारम कागजातको फाँटहरू सँग उस्तै हुनु हुँदैन भन्ने कुरा याद गर्नुहोस।यदि फारमा कागजातमा बहु डेटा स्रोतहरू (त्यो भनेको, बहु वैचारिक फारमहरू हुन) तोक्ने फाँट भएमा, फारम कागजातमा लिङ्क भएका डेटा स्रोतहरूको लागि मात्र सबै फाँटहरू विकल्पले खोज्नेछन।

एकल फाँट

वर्णन गरिएको डेटा फाँटबाट खोज्दछ।

सेटिङहरू

खोज लाई नियन्त्रण गर्नका लागि सेटिंङ परिभाषित गर्दछ।

अवस्था

खोज शव्द र फाँट सामग्रीहरू को सम्बन्ध वर्णन गर्दछ। निम्न विकल्प उपलब्ध छन:

Position

Description

फाँटमा जहाँभएपनि

फाँटमा जहाँ भए पनि खोज बान्की समाविष्ट भएका सबै फाँटहरू फर्काउँदछ।

फाँटको प्रारम्भ

फाँटको प्रारम्भमापनि खोज बान्की समाविष्ट भएका सबै फाँटहरू फर्काउँदछ।

फाँटको अन्त्यमा

फाँटमा अन्त्यमा खोज बान्की समाविष्ट भएका सबै फाँटहरू फर्काउँदछ।

पूरा फाँट

खोज बान्की समाविष्ट भएका सबै फाँटहरूलाई फाँटको सामग्रीको दुरुस्त मेल को रूपमा फर्काउँदछ।


note

यदि वाईल्डकार्ड उच्चारण जाँच बाकस चिन्हित गरिएमा, यो कार्य उपलब्ध हुँदैन।


फाँट ढाँचा लागू गर्नुहोस्

हालको कागजातमा खोजीरहेको बेलामा सबै फाँट ढाँचाहरू विचार गरिन्छन भन्ने कुरा वर्णन गर्दछ। फाँट ढाँचाहरू दृश्य ढाँचाहरू हुन जुन निम्न संभाव्यता प्रयोग गरेर सिर्जना गरिएका हुन्छन:

  1. फाँट गुणहरूका लागि तालिका डिजाइन मोड भित्र,

  2. स्तम्भ ढाँचामा डेटा स्रोत दृश्य भित्र,

  3. नियन्त्रण गुणहरूमा फारमहरू भित्र।

यदि Apply field format बाकस चिन्हित गरिएमा,तालिका वा फारमको डेटा स्रोत त्यहाँढाँचा प्रयोग गरेर खोजीन्छ।यदि कम्बो बाकस चिन्हित गरिएमा,डाटाबेसमा बचत गरिएको ढाँचा प्रयोग गरेर डाटाबेस खोजीन्छ।

उदाहरण:

You have a date field, which is saved in "DD.MM.YY" format in the database (for example, 17.02.65). The format of the entry is changed in the data source view to "DD MMM YYYY" (17 Feb 1965). Following this example, a record containing February 17 is only found when the Apply field format option is on:

फाँट ढाँचा लागू गर्नुहोस्

बान्की खोज्नुहोस्

सुरु

"Feb" फर्कियो,तर "2" फर्किएन।

बन्द

"2" फर्कियो, तर "Feb" फर्कियन।


तपाईँंलाई यो सुझाव दिईन्छ कि सधै फाँट ढाँचा प्रयोग गरेर खोज्नुहोस।

निम्न उदाहरणहरूले फाँट ढाँचा बाहेक खोजीरहेको बेलामा संभाव्य विषयहरू देखायो। यि विषयहरू प्रयोग गरिएका डाटाबेसमा निर्भर गर्दछ र निश्चित आन्तरिक पूर्वनिर्धारित ढाँचाका लागि रहन्छ।

परिणामहरू खोज्नुहोस

कारण

"5" returns "14:00:00" as a time.

Time fields are not defined for dBASE databases and must be simulated. To internally display the time "14:00:00", a "5" is necessary.

"00:00:00" returns all records of a standard date field.

डाटाबेसले मिति मानलाई संयुक्त मिति/समय फाँट प्रयोग गरेर भण्डारण गर्दछ।

यधपी अवस्थाअन्तर्गत सम्पूर्ण फाँट विकल्प चयन गरिदा पनि"45.79" फर्काउदैन "45.79" ।

The view shown does not match what is stored internally. For example, if value "45.789" is stored in the database as a field of type "Number/Double" and the shown formatting is set to display only two decimals, "45.79" is only returned in searches with field formatting.


यो अवस्थामा,उच्चस्तरिय ढाँचा भनेको त्यस्तो ढाँचा हो जसले आन्तरिक तरीकाले सङ्ग्रहित डेटालाई सन्दर्भ गर्दछ।विशेषगरि यदि यो डेटा प्रकारहरू नक्कल गर्नका लागि(उदाहरणका लागि,dBase डाटाबेसहरूमा समय फाँटहरू) प्रयोग गरिएमा, यो सधै प्रयोगकर्ताका लागि दृश्य हुँदैन। यो प्रयोग गरिएको डाटाबेस र अलग अलग डेटा प्रकारमा निर्भर गर्दछ। यदि तपाईँंले वास्तविक देखाईएको फेला पार्न चाहनुहुन्छ भने फाँट ढाँचाद्वारा खोज उपयुकत् हुन्छ। यसले प्रकार डेटा, समय,मिति/समय र अंक/द्विगुना को फाँटहरू समाविष्ट गर्दछ।

However, searching without Apply field format is appropriate for larger databases with no formatting issues, because it is faster.

यदि तपाईँंले Apply field formatद्वारा जाँच बाकस खोजीरहनुभएको छ भने,तपाईँंले चिन्हित जाँच बाकसहरूका लागि एउटा "1" पाउनुहुनेछ,चिन्ह बिहिन जाँच बाकसहरूका लागि एउटा "0" पाउनुहुनेछ र अपरिभाषित(ट्रिस्टेट) जाँच बाकसहरूका लागि एउटा खाली स्ट्रिङ पाउनुहुनेछ। यदि खोज फाँट ढाँचा लागू गर्नुहोस बाहेक ल्याईन्छ भने,तपाईँंले भाषा-निर्भर मानहरू "TRUE" वा "FALSE" देख्नुहुनेछ।

सूची बाकसमा खोजीगरिरहेको बेलामा यदि तपाईँंले फाँट ढाँचा लागू गर्नुहोस प्रयोग गर्नुहुन्छ भने,तपाईँंले सूची बाकसहरूमा पाठ प्रदर्शित भएको फेला पार्नुहुन्छ। यदि तपाईँंले फाँट ढाँचा लागू गर्नुहोस् , प्रयोग गर्नुहुन्न भने, तपाईँंले मानक फाँट ढाँचा अनुरूपको सामग्रीहरू फेला पार्नुहुनेछ।

केस मिलाउनुहोस

ठुलो बर्ण र सनो बर्ण खोजको बेलामा विचारमा लिइन्छ भन्ने कुरा वर्णन गर्दछ।

पछिल्तिर खोज्नुहोस्

अन्तिमबाट पहिलो रेकर्डमा,खोज प्रक्रिया विपरित दिशामा चल्छ भन्ने कुरा वर्णन गर्दछ ।

माथिबाट/तलबाट

खोज पुन: सुरु गर्दछ। एउटा अगिल्तिर खोज पहिलो रेकर्ड सँग सुरु हुन्छ। पछिल्तिर खोज अन्तिम रेकर्ड सँग सुरु हुन्छ।

वाईल्डकार्ड अभिव्यक्ति

You can use the following wildcards:

वाईल्डकार्ड

अर्थ

उदाहरण

?

ठीक एउटा अनियन्त्रित क्यारेक्टरका लागि

"?loppy" ले "Floppy" फर्काउँदछ

"M?ller" फर्काउँदछ्छ, उदाहरणका लागि, Miller र Moller

*

० वा बढी अनियन्त्रित क्यारेक्टरहरूका लागि

"*-*" फर्काउँदछ्छ "ZIP-Drive" र "CD-ROM"

"M*er" ले "M" बाट सुरु भएका र "er" मा अन्त्य भएका सबै प्रविष्टिहरू फर्काउँदछ (उदाहरणका लागि,Miller, Moller, Mather)


If you want to search for the actual characters ? or *, precede them with a backslash: "\?" or "\*". However, this is only necessary when Wildcard expression is enabled. When the option is not enabled, the wildcard characters are processed like normal characters.

नियमित अभिव्यक्ति

Searches with regular expressions. The same regular expressions that are supported here are also supported in the LibreOffice Find & Replace dialog.

नियमित अभिव्यक्तिहरू संगको खोजले वाईल्डकार्ड अभिव्यक्तिहरू सँग को खोजले भन्दा बढी विकल्प प्रस्ताव गर्दछ। यदि तपाईँंले नियमित अभिव्यक्तीहरू सँग खोज्नुहुन्छ भने,निम्न क्यारेक्टरहरूले वाईल्डकार्ड संगको खोजहरू मा प्रयोग गरिएका सँग सम्बन्ध स्थापन गर्दछन:

वाइल्डकार्ड अभिव्यक्ति सँग खोज्नुहोस्

नियमित अभिव्यक्ति सँग खोज्नुहोस्

?

.

*

.*


समानता खोजी

Find terms that are similar to the Find text. Select this checkbox, and then click the Similarities button to define the similarity options.

मिल्दो क्यारेक्टर चौडाइ (यदि एशियाली भाषाहरूमा सक्षम भएमा मात्र)

Distinguishes between half-width and full-width character forms.

(जापानी)जस्तो सुनिन्छ (यदि एशियाली भाषाहरू सक्षम भएमा मात्र)

Lets you specify the search options for similar notation used in Japanese text. Select this checkbox, and then click the Sounds button to specify the search options.

Sets the search options for similar notation used in Japanese text.

बराबरको रूपमा ब्यवहार गर्नुहोस

Specifies the options to be treated as equal in a search.

बेवास्ता गर्नुहोस्

Specifies the characters to be ignored.

अवस्था

अवस्था रेखाले खोजले फर्काएको रेकर्डहरू देखाउँदछ। यदि खोज तालिकाको अन्त्य(वा प्रारम्भ)मा पुगेमा, खोज स्वचालित तवरले अर्को अन्त्यमा नियमित हुन्छ।

In very large databases, finding the record in reverse search order can take some time. In this case, the status bar informs you that the records are still being counted.

Search/Cancel

यदि खोज सफलतापूर्वक पूरा भएमा,तालिकामा सम्बन्धित फाँट हाइलाइट हुन्छ। तपाईँंले खोज बटनलाई फेरि क्लिक गरेर खोजलाई जारी गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँंले रद्द गर्नुहोस बटनलाई क्लिक गरेर खोज प्रक्रियालाई रद्द गर्न सक्नुहुन्छ।

बन्द गर्नुहोस्

Closes the dialog. The settings of the last search will be saved until you quit LibreOffice.

यदि थुप्रै तालिकाहरू वा फारमहरू खुल्ला भएमा,तपाईँंले हरेक कागजातका लागि फरक खोज विकल्प सेट गर्न सक्नुहुन्छ।जब तपाईँंले कागजात बन्द गर्नुहुन्छ अन्तिममा बन्द गरिएको खोज विकल्पको खोज विकल्प मात्र बचत हुन्छन।

कृपया हामीलाई समर्थन गर्नुहोस्!