डाटाबेस स्तम्भहरू घुसाउनुहोस्

हालको कागजात भित्र कर्सर अवस्थामा चिन्हित रेकर्डको फाँटहरू घुसाउँदछ। यदि हालको कागजात एउटा पाठ कागजात वा स्प्रेडसिट भएमा मात्र प्रतिमा दृश्य हुन्छ।

प्रतिमा

डेटा देखी पाठ सम्म

Please support us!