पुन: लोड गर्नुहोस

अन्तिम बचत गरिएको संस्करण सँग हालको कागजात बदल्नुहोस।

अन्तिम बचत पछिको कुनै पनि परिवर्तनहरू हराउनेछन।

यो आदेश पहुँच गर्न...

From the menu bar:

Choose File - Reload.

From toolbars:

Icon Reload

Reload


कृपया हामीलाई समर्थन गर्नुहोस्!