बाँण शैली

बाँणशिर्षहरूउपकरण खोल्दछ। चयन गरिएका रेखाको अन्त्य परिभाषित गर्नका लागि देखाईएको प्रतीकहरू प्रयोग गर्नुहोस।

जब तपाईँंले एउटा चित्र चित्र कार्यहरूबाट सिर्जना गरेपछि मात्र बाँण शैली प्रतिमा देखापर्दछ। अरू धेरै जानकारीका लागि,मद्दतको रेखा शैलीहरू सेक्सन हेर्नुहोस।

Icon Line Ends

बाँण शैली

Please support us!