Control Wizards

एउटा नयाँ नियन्त्रण घुसाएको बेलामा विजार्डलाई स्वचालित तवरले सुरु गर्ने कि भन्ने वर्णन गर्दछ। यो सेटिङ सबै कागजात्गहरूमा विश्वव्यापी रूपमा लागू हुन्छ।

यो आदेश पहुँच गर्न...

From the menu bar:

Choose Form - Control Wizards.

From the tabbed interface:

Choose Form - Form Control Wizards.

Choose Tools - Form Control Wizards.

From toolbars:

Icon Wizard

विजार्डहरू सुरु/बन्द


सूची बाकस वा कम्बो बाकसको , एउटा तालिका र समूह बाकसहरू घुसाउनका लागि त्यहाँ विजार्डहरू छन।

कृपया हामीलाई समर्थन गर्नुहोस्!