कम्बो/सूची बाकस विजार्ड: फाँट चयन

पहिलेको पृष्ठको तालिकामा वर्णन गरिएको डेटा फाँट चयन गर्नुहोस् , जस्को सामग्रीहरू सूची बाकस वा कम्बो बाकसमा प्रदर्शन गर्नु पर्दछ।

यो आदेश पहुँच गर्न...

Open Form Controls toolbar, click Combo Box or List Box icon and drag mouse to generate field. Database connection must exist in the form: Wizard - Page 2.


उपलब्ध फाँटहरू

अघिल्लो विजार्ड पृष्ठमा रोजिएको सम्पूर्ण तालिका फाँटहरू प्रर्दशित गर्दछ ।

फाँट प्रदर्शन गर्नुहोस

कम्बो वा सूची बाकसहरूमा डेटा देखिन पर्ने फाँट निर्दिष्ट गर्दछ ।

यहाँ दिइएका फाँट नाम Control propertiesमा List Contents मा SQL कथनको रूपमा देखा पर्दछन।

Please support us!