तालिका तत्व विजार्ड: फाँट चयन

तालिका नियन्त्रण फाँटमा कुन फाँटहरू प्रर्दशन गर्नु पर्दछ भन्ने वर्णन गर्दछ।

यो आदेश पहुँच गर्न...

फारम नियन्त्रण उपकरणपट्टीहरू खोल्नुहोस,अरू नियन्त्रण प्रतिमाहरू क्लिक गर्नुहोस् , तालिका नियन्त्रण प्रतिमा क्लिक गर्नुहोस र फाँट उत्पन्न गर्नका लागि माउस तान्नुहोस। डाटाबेस जडान अवस्थित हुनै पर्दछ ।


उपलब्ध फाँटहरू

Lists the names of the data base fields in the selected table or query. Click to select a field or hold down the Shift or the key while you click to select more than one field.

>

Click to move the selected field(s) to the box that the arrow is pointing to.

>>

Click to move all fields to the box that the arrow is pointing to.

<

Click to move the selected field(s) to the box that the arrow is pointing to.

<<

Click to move all fields to the box that the arrow is pointing to.

चयन फाँटहरू

फारम फाँटमा स्विकृत डेटा फाँटहरू प्रर्दशित गर्दछ ।

कृपया हामीलाई समर्थन गर्नुहोस्!