HTML फिल्टरहरू र फारमहरू

तपाईँंले HTML कागजातहरूमा सबै नियन्त्रण तत्वर फारम घटनाहरू प्रयोग गर्न सक्नुहुनछ।त्यहाँ मिति सम्म असंख्य घटनाहरू थिए, जुन परिवर्तन गरिएको थिएन। तिनीहरू ONFOCUS, ONBLUR को रूपमा आयात हुनका लागि र निर्यात हुनका लागि निरन्तर हुने छन,र त्यस्तै थुप्रै जाभा स्क्रिप्ट र SDONFOCUS को रूपमा, SDONBLUR, र LibreOffice आधारभूतका लागि थुप्रै।

जेनेरिक नामहरू जसमा लिसनर ईन्टरफेस र घटनाको तरीका नाम समाविष्ट हुन्छ,तिनीहरू सबै अरू घटनाहरूका लागि प्रयोग हुन्छन। XListener:: तरीकाको रूपमा दर्ता भएको एउटा घटना यो रूपमा निर्यात हुन्छन

SDEvent-XListener-method = "/* event-code */"

याद गर्नुहोस कि विकल्पका XListener- र तरीका सामग्रीहरू केस संवेदनशिल हुन।

नियन्त्रणको घटना ह्याडलिङ LibreOffice API प्रयोग गरेर हुन्छ। यदि तपाईँंले एउटा नियन्त्रणका लागि एउटा घटना मानाङ्कन गर्नुभयो भने,एउटा निश्चित नियन्त्रण घटनाका लागि एउटा वस्तुले आफुलाई नै "Listener" को रूपमा दर्ता गर्दछ। यो कार्य गर्नका लागि,वस्तुले एउटा निश्चित ईन्टरफेस प्रयोग गर्नै पर्दछ,उदाहरणका लागि XFocusListener ईन्टरफेस, ताकी यसले फोकस घटनाहरू प्रतीक्रिया गर्न सकोस। जब घटना घट्दछ,नियन्त्रणले त्यसपछि नियन्त्रणले फोकस प्राप्त गर्दा लिस्नर ईन्टरफेसको विशेष तरीका बोलाउँदछ। आन्तरिक तरीकाले दर्ता भएका वस्तुहरूले त्यसपछि JavaScript वा LibreOffice आधारभूत सङ्केत लाई बोलाउँदछ,जुन घटनामा मानाङ्कन गरिएको हुन्छ।

HTML फिल्टरले अहिले यि लिसनर ईन्टरफेर र तरीका नाम ठीक किसिमले प्रयोग गर्दछ ताकी यस्ले घटनाहरूलाई चाहे अनुरूप आयात र निर्यात गर्न सकोस। तपाईँंले योबाट फोकस घटना दर्ता गर्न सक्नुहुन्छ

<INPUT TYPE=text ONFOCUS="/* code */"

योबाट भन्दा

<INPUT TYPE=text SDEvent-XFocusListener-focusGained="/* code */"

दर्ता घटनाहरू त्यसपछि चाहे अनुसार दर्ता गर्न सकिन्छ, सूची बाकसहरूमा प्रस्ताव नगरिएका सहित घटनाहरूको स्क्रिप्ट भाषा परिभाषित गर्नका लागि,तपाईँंले निम्न हरफ कागजात हेडरमा लेख्न सक्नुहुन्छ:

<META HTTP-EQUIV="content-script-type" CONTENT="...">

CONTENT को रूपमा तपाईँंले,उदाहरणका लागि,LibreOffice आधारभूतका लागि "text/x-StarBasic" वा जाभास्क्रिप्टका लागि एउटा "text/JavaScript" प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। यदि कुनै प्रविष्टिहरू नबनाईएमा, जाभास्क्रिप्ट लाई मानिन्छ।

निर्यात अवधीमा,पूर्वनिर्धारित स्क्रिप्ट भाषा म्याक्रो ब्याबस्थापनमा भेटिएको पहिलो मोड्युलमा आधारित रहेर परिभाषित गरिनेछ। घटनाहरूका लागि,हरेक कागजातका लागि मात्र एउटा भाषा प्रयोग गर्न सकिन्छ।

Please support us!