डेटा

डेटा ट्याब पृष्ठले फारममा लिङ्क गरिएको डाटाबेसलाई सन्दर्भ गर्ने फारम गुणहरू परिभाषित गर्दछ।

डेटा स्रोत परिभाषित गर्दछ जसमा फारम आधारित भएको हुन्छ, वा प्रयोगकर्ताद्वारा डेटा सम्पादन गर्न सकिन्छ कि भन्ने वर्णन गर्दछ। क्रम र फिल्टर कार्यहरू बाहेक,तपाईँंले एउटा सहायक फारम सिर्जना गर्नका लागि सबै आवश्यक गुणहरू फेला पार्नुहुनेछ।

यो आदेश पहुँच गर्न...

Open context menu of a selected form element - choose Form Properties - Data tab.

Open Form Design toolbar, click Form Properties icon - Data tab.


SQL आदेश विश्लेषण गर्नुहोस

Specifies whether the SQL statement is to be analyzed by LibreOffice. If set to Yes, you can click the ... button next to the Content list box. This will open a window where you can graphically create a database query. When you close that window, the SQL statement for the created query will be inserted in the Content list box.

क्रमबद्ध गर्नुहोस

Specifies the conditions to sort the data in the form. The specification of the sorting conditions follows SQL rules without the use of the ORDER BY clause. For example, if you want all records of a database to be sorted in one field in an ascending order and in another field in a descending order, enter Forename ASC, Name DESC (presuming Forename and Name are the names of the data fields).

The appropriate icons on the Forms Bar can be used in User mode to sort: Sort Ascending, Sort Descending, Sort.

चक्र

Determines how the navigation should be done using the tab key. Using the tab key, you can move forward in the form. If you simultaneously press the Shift key, the navigation will follow the opposite direction. If you reach the last (or the first) field and press the tab key again, it can have various effects. Define the key control with the following options:

विकल्प

अर्थ

पूर्वनिर्धारित

सेटिङले स्वत:रूपले एउटा चक्र परिभाषित गर्दछ जसले एउटा अवस्थित डाटाबेस लिङ्क लाई पछ्याउँदछ: यदि फारममा एउटा डाटाबेस लिङ्क समाविष्ट छ भने,पूर्वनिर्धारित द्वारा,ट्याब कुञ्जीले पहिलो वा अर्को रेकर्डलाई अन्तिम फाँटबाट( सबै रेकर्ड हेर्नुहोस) निकास फारममा परिवर्तन प्रारम्भ गर्ने छ। यदि त्यहाँ कुनै डाटाबेस लिङ्क नभएमा अर्को/अघिल्लो फारम देखाईन्छ(हालको पृष्ठ हेर्नुहोस)।

सबै रेकर्डहरू

यो विकल्प डाटाबेस फारमहरूमा मात्र लागू हुन्छ र सबै रेकर्डहरूबाट नेभिगेट गर्नका लागि प्रयोग हुन्छ। यदि तपाईँंले फारमको अन्तिम फाँटबाट निस्कनका लागि ट्याब कुञ्जी प्रयोग गरेमा,हालको रेकर्ड परिवर्तन हुन्छ।

रेकर्ड सक्रिय गर्नुहोस्

यो विकल्प डाटाबेस फारमहरूमा मात्र लागू हुन्छ, र हालको रेकर्ड भित्र नेभिगेट गर्नका लागि प्रयोग हुन्छ। यदि तपाईँंले फारमको अन्तिम फाँटबाट निस्कनका लागि ट्याब कुञ्जी प्रयोग गर्नुहुन्छ भने,हालको रेकर्ड परिवर्तन हुन्छ।

हालको पृष्ठ

एउटा फारमको अन्तिम फाँटबाट निकासमा, कर्सर अर्को फारममा पहिलो फाँटमा फड्किन्छ। यो HTML फारमहरूका लागि मानक हो,त्यसकारण, विकल्प विशेष रूपले HTML फारमहरूका लागि उपयुक्त हो।


डेटा मात्र थप्नुहोस

Determines if the form only allows the addition of new data (Yes) or if it allows other properties as well (No).

note

यदि डेटा मात्र थप गर्नुहोस लाई "Yes"मा सेट गर्नु छ भने, डेटा परिवर्तन वा मेटाउन सम्भव छैन।


डेटा स्रोत

Defines the data source to which the form should refer. If you click the ... button, you call the Open dialog, where you can choose a data source.

थपहरू समर्थन गर्नुहोस

Determines if data can be added.

नेभिगेसन पट्टी

Specifies whether the navigation functions in the lower form bar can be used.

"Parent Form" विकल्प सहायक फारमहरूका लागि प्रयोग हुन्छ। यदि तपाईँंले यो विकल्प सहायक फारमका लागि प्रयोग गर्नुहुन्छ भने यदि कर्सर सहायक फारममा राखिएको छ भने तपाईँंले मुख्य फारमको रेकर्डहरू प्रयोग गरेर नेभिगेट गर्न सक्नुहुन्छ। एउटा सहायक फारम प्रमूल फारममा १:१ सम्बन्धले लिङ्क भएको छ,त्यसकारण नेभिगेसन जहिले पनि प्रमूल फारममा पूरा गरिन्छ।

परिमार्जनहरू समर्थन गर्नुहोस

Determines if the data can be modified.

फिल्टर

Enter the required conditions for filtering the data in the form. The filter specifications follow SQL rules without using the WHERE clause. For example, if you want to display all records with the "Mike" forename, type into the data field: Forename = 'Mike'. You can also combine conditions: Forename = 'Mike' OR Forename = 'Peter'. All records matching either of these two conditions will be displayed.

फिल्टर प्रकार्य स्वत: फिल्टरDefault Filter icons on the फारम पट्टी हुदै प्रयोगकर्ता मोडमा उपलब्ध हुन्छ ।

मुख्य फाँटहरू लिङ्क गर्नुहोस

If you create a subform, enter the data field of the parent form responsible for the synchronization between parent and subform. To enter multiple values, press Shift + Enter after each input line.

The subform is based on an SQL query; more specifically, on a Parameter Query. If a field name is entered in the Link master fields box, the data contained in that field in the main form is read to a variable that you must enter in Link slave fields. In an appropriate SQL statement, this variable is compared to the table data that the subform refers to. Alternatively, you can enter the column name in the Link master fields box.

निम्न उदाहरणहरू विचार गर्नुहोस:

फारम आधारित डाटाबेस तालिका,उदाहरणका लागि,एउटा ग्राहक डाटाबेस("Customer"),जहाँ हरेक ग्राहकलाई एउटा डेटा फाँटमा अद्वितिय नम्बर "Cust_ID" दिइएको डाटाबेस तालिका हो। एउटा ग्राहकको क्रमहरू अर्को डाटाबेस तालिकामा सम्हालेर राखिन्छ। तपाईँंले अब हरेक ग्राहकको क्रम तिनीहरूलाई फारम भित्र प्रविष्टि गरिसकेपछि देख्न चाहनुहुन्छ। यो कार्य गर्नका लागि तपाईँंले एउटा सहायक फारम सिर्जना गर्नुपर्दछ। स्लेभ फाँटहरू लिङ्क गर्नुहोस अन्तर्गत ग्राहक डाटाबेसबाट डेटा फाँट प्रविष्टि गर्नुहोस जसले ग्राहकलाई राम्रो सँग चिनाउँदछ,त्यो ग्राहक आइडि हो। स्लेभ फाँटहरू लिङ्क गर्नुहोस अन्तर्गत एउटा चलको नाम प्रविष्टि गर्नुहोस जुन फाँट ग्राहक आइडिको डेटा प्रविष्टि को लागि हो, उदाहरणका लागि,x.

सहायक फारमले हरेक ग्राहक आई डि (Customer_ID -> x) का लागि क्रमहरू तालिकाबाट उपयुक्त डेटा देखाउनु पर्दछ । यो सम्भव हुनका लागि हरेक क्रम अद्वितिय तरीकाले क्रमहरू तालिकामा एउटा ग्राहकमा मानाङ्कन गर्नुपर्दछ। विपरित तरीकाले, तपाईँंले ग्राहक आइडि भनिने अर्को फाँट प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ;यधपि,यो फाँट मुख्य फारमको उस्तै फाँटसँग नझुक्कियोस भनेर, फाँटलाई ग्राहक सङ्ख्या भनिन्छ।

अव Customer_Number लाई "Orders" मा "Customers" तालिकाबाट ग्राहक आइडीसँग दाज्नुहोस,जुन कार्य गर्न सकिन्छ, उदाहरणका लागि, x चल निम्न SQL कथनसँग प्रयोग गरेर:

SELECT * FROM Orders WHERE Customer_Number =: x (यदि तपाईँंले क्रमहरू तालिकाबाट सबै डेटा देखाउनका लागि सहायक फारम चाहनुहुन्छ भने)

वा:

SELECT Item FROM Orders WHERE Customer_Number =: x(क्रमहरू तालिकाबाट "Item" फाँटमा समाविष्ट डेटा मात्र देखाउनका लागि यदि तपाईँंले सहायक फारम चाहनुहुन्छ भने)

SQL कथन या Data source फाँटमा घुसाउन सकिन्छ,वा तपाईँंले सान्दर्भिक परामिति सिर्जना गर्न सक्नुहुन्छ भने,जुन सहायकफारम सिर्जना गर्नका लागि प्रयोग गर्न सकिन्छ।

मेट्ने कार्यहरू समर्थन गर्नुहोस

Determines if the data can be deleted.

सामग्री

Determines the content to be used for the form. The content can be an existing table or a query (previously created in the database), or it can be defined by an SQL-statement. Before you enter a content you have to define the exact type in Content type.

यदि तपाईँंले सामग्री प्रकारमा "Table" वा "Query" चयन गर्नुभयो भने,बाकसले सबै तालिकाहरू र चयन गरिएको डाटाबेसमा क्वेरीहरू सेटअप सूचीकृत गर्दछ।

सामग्री प्रकार

एउटा डाटाबेस स्रोत अवस्थित डाटाबेस तालिका वा क्वेरी हुनु पर्दछ भन्ने वर्णन गर्दछ, यदि फारम SQL कथनमा आधारित भएर उत्पन्न हुनु पर्दछ भन्ने कुरा परिभाषित गर्दछ।

यदि तपाईँंले "Table" वा "Query" रोज्नुहुन्छ भने,फारमले तालिका वा क्वेरीमा सन्दर्भ गर्दछ जुन तपाईँंले सामग्री अन्तर्गत वर्णन गर्नुहुन्छ। यदि तपाईँंले एउटा नयाँ क्वेरी वा एउटा सहायक फारम सिर्जना गर्न चाहनुहुन्छ भने,त्यसपछि तपाईँंले "SQL" विकल्प रोज्नु पर्दछ। तपाईँंले त्यसपछि SQL क्वेरीका लागि वा सहायक फारमका लागि नियन्त्रण गुणहरू डेटा ट्याब पृष्ठको सूची सामग्रीमा सीधै कथन प्रविष्टि गराउन सक्नुहुन्छ।

स्लेभ फाँटहरू लिङ्क गर्नुहोस

If you create a subform, enter the variable where possible values from the parent form field can be stored. If a subform is based on a query, enter the variable that you defined in the query. If you create a form using an SQL statement entered in the Data source field, enter the variable you used in the statement. You can choose any variable name. If you want to enter multiple values, press Shift + Enter.

यदि,उदाहरणका लागि,तपाईँंले Link master fields अन्तर्गत Customer_ID डाटाबेसलाई प्रमूल फाँटको रूपमा वर्णन गर्नु भयो भने,त्यसपछि तपाईँंले Link slave fields अन्तर्गत चलको नाम वर्णन गर्न सक्नुहुन्छ जसमा ग्राहक आइडि डाटाबेस फाँटको मानहरू भण्डारण हुनु पर्दछ। यदि तपाईँंले अहिले चल प्रयोग गरेर डेटा स्रोत बाकसमा एउटा SQL कथन वर्णन गर्नुहुन्छ भने,उपयुक्त मानहरू सहायक फारममा प्रदर्शित हुन्छन।

सहायक फारम के हो?

फारमहरू डाटाबेस तालिका वा डाटाबेस क्वेरीमा आधारित भएर सिर्जना भए। तिनीहरूले डेटा लाई दृश्यात्मक खुसी फेसन मा प्रदर्शन गर्दछन र डेटा प्रविष्टि गर्नका लागि वा सम्पादन गर्नका लागि प्रयोग गर्न सकिन्छ।

If you require a form that can refer to the data in a table or query and can additionally display data from another table, you should create a subform. For example, this subform can be a text box that displays the data of another database table.

एउटा सहायक फारम मुख्य फारमको थप सामग्री हो। मुख्य फारमले "parent form" वा "master" बोलाउन सकिन्छ। तपाईँंले एउटा फारमबाट एउटा भन्दा बढी तालिका पहुँच गर्न चाहने वित्तिकै सहायक फारमहरू आवश्यक हुन्छ। हरेक थप तालिका लाई यसको सहायक फारम आवश्यक पर्दछ।

एउटा फारम सिर्जना गरिसकेपछि,यसलाई एउटा सहायक फारममा परिवर्तन गर्न सकिन्छ। यो कार्य गर्नका लागि,डिजाइन मोड प्रविष्टि गर्नुहोस र फारम नेभिगेटर खोल्नुहोस। फारम नेभिगेटरमा,एउटा फारम(त्यो एउटा सहायक फारम बन्ने छ)कुनै अर्को फारम(त्यो मुख्य बन्ने छ)तान्नुहोस।

कागजातको प्रयोगकर्ताले फारममा सहायक फारम भएको देख्ने छैनन। प्रयोगकर्ताले एउटा कागजातमा प्रविष्टि गरिएको डेटा वा अवस्थित प्रदर्शन भईरहेको डेटा मात्र देख्दछन।

मुख्य फारममा लिङ्क मुख्य फाँटबाट डेटा फाँटहरू वर्णन गर्नुहोस। सहायक फारममा, लिङ्क स्लेभ फाँट एउटा फाँटको रूपमा सेट गर्न सकिन्छ जुन लिङ्क मुख्य फाँट सँग मिल्नेछ।

जब प्रयोगकर्ताले डेटाबाट नेभिगेट गर्दछ,फारमले सधै हालको डेटा रेकर्ड प्रदर्शन गर्दछ। यदि त्यहाँसहायकफारम परिभाषित गरिएको भए,सहायक फारमहरूको सामग्रीहरू अन्दाजी २०० ms को छोटो ढिलाई पछि प्रदर्शित हुने छ।यो ढिलाईले तपाईँंलाई मुख्य फारमको डेटा रेकर्डबाट छिटो ब्राउज गर्न सक्षम पार्दछ। यदि तपाईँंले ढिलाई सिमा भित्र अर्को मुख्य डेटा रेकर्ड नेभिगेट गर्नुहुन्छ भने,सहायक फारम डेटा पुन: प्राप्त गर्नु र प्रदर्शन गर्नु आवश्यक हुँदैन।

कृपया हामीलाई समर्थन गर्नुहोस्!