फारम नियन्त्रणहरू

The Form Controls toolbar or sub-menu contains tools that you need to create an interactive form. You can use the toolbar or sub-menu to add controls to a form in a text, drawing, spreadsheet, presentation, or HTML document, for example a button that runs a macro.

यो आदेश पहुँच गर्न...

Choose View - Toolbars - Form Controls.

घुसाउनुहोस् उपकरणपट्टीमा प्रतिमा:

Icon Select

नियन्त्रण फारम


note

XML फारम कागजातहरूले (XForms) उही नियन्त्रणहरू प्रयोग गर्दछ।


To create a form, open a document and use the Form Controls toolbar to add and define the form controls. If you want, you can also link the form to a database, so that you can use the controls to manipulate a database.

When you create a form in an HTML document, you can use the form to send data over the Internet.

एउटा कागजातमा नियन्त्रण थप गर्नका लागि

  1. On the Form Controls toolbar, click the icon of the control that you want to add.

  2. Then click in the document, and drag to create the control.

    tip

    To create a square control, hold down the Shift key while you drag.


tip

To add a field from the field list of a table or query to a form, drag a cell into the form. In a text document, you can also drag a column header to add a field to a form. To include a label for the field, hold down +Shift when you drag a column head.


एउटा नियन्त्रण परिमार्जन

  1. Right-click the control and choose Control Properties. A dialog opens where you can define the properties of the control.

  2. To specify a accelerator key for a control, add a tilde (~) in front of the character in the label for the control.

  3. तपाईँंले नियन्त्रणहरू एउटा कागजातबाट अर्को कागजातमा तान्न र छोड्न सक्नुहुन्छ। जब तपाईँंले अर्को कागजातबाट एउटा नियन्त्रण घुसाउनुहुन्छ,LibreOffice ले नियन्त्रणको डेटा स्रोत,सामग्री प्रकार, र सामग्री गुणहरू लाई मूल्यांकन गर्दछ ताकी नियन्त्रण लक्षित कागजातमा वैचारिक संरचनामा फिट होस। उदाहरणका लागि,एउटा नियन्त्रण जसले एउटा ठेगाना पुस्तकबाट सामग्रीहरू प्रदर्शन गर्दछ ले तपाईँंले नियन्त्रणलाई फरक कागजातमा प्रतिलिपि बनाईसकेपछि पनि उही सामग्रीहरूलाई प्रदर्शन गर्दछ। तपाईँंले यि गुणहरूलाईफारम गुणहरूको डेटा ट्याब पृष्ठ संवादमा देख्न सक्नुहुन्छ।

चयन गर्नुहोस्

Icon Select

यो प्रतिमा माउसले सूचकलाई चयन मोडमा स्विच गर्दछ, वा यो मोडलाई निस्क्रिय पार्दछ।चयन मोड हालको फारमको नियन्त्रणहरू चयन गर्न प्रयोग हुन्छ।

Design Mode

Toggles the Design mode on or off. This function is used to switch quickly between Design and User mode. Activate to edit the form controls, deactivate to use the form controls.

Icon Design Mode

Design Mode On/Off

विजार्ड खुल्ला/बन्द

Icon Toggle Form Control Wizards

स्वचालित फारम नियन्त्रणहरू विजार्डहरू सुरु र बन्द गर्दछ।

यि विजार्डहरूले सूची बाकसहरू,तालिका नियन्त्रणहरू,र अरू नियन्त्रणहरूको गुणहरू प्रविष्टि गर्नका लागि मद्दत गर्दछन।

फारम डिजाइन

Icon Form Design Tools

Opens the Form Design toolbar.

लेबुल फाँट

Icon Label Field

पाठ प्रदर्शन गर्नका लागि फाँट सिर्जना गर्दछ। यि लेबुलहरू पूर्वपरिभाषित पाठ प्रदर्शन गर्नका लागि मात्र हुन। यि फाँटहरूमा प्रविष्टिहरू बनाउन सकिँदैन।

पाठ बाकस

Icon Text Box

पाठ बाकस सिर्जना गर्दछ। पाठ बाकसहरू फाँटहरू हुन जसमाा प्रयोगकर्ताले पाठ प्रविष्टि गर्न सक्दछन। एउटा फारममा,पाठ बाकसहरूले डेटा प्रदर्शन गर्दछन वा नयाँ डेटा आगतको लगििस्विकार्दछन।

जाँच बाकस

Icon Check Box

एउटा जाँच बाकस सिर्जना गर्दछ। जाँच बाकसले तपाईँंलाई एउटा फारममा कार्य सक्रिय पार्न र निस्क्रिय पार्न दिन्छ।

विकल्प बटन

Icon Option Button

Creates an option button. Option buttons enable the user to choose one of several options. Option buttons with the same functionality are given the same name (Name property). Normally, they are given a group box.

सूची बाकस

Icon List Box

Creates a list box. A list box lets users select an entry from a list. If the form is linked to a database and the database connection is active, the List Box Wizard will automatically appear after the list box is inserted in the document. This wizard helps you create the list box.

कम्बो बाकस

Icon Combo Box

एउटा कम्बोबाकस सिर्जना गर्दछ । एउटा कम्बो बाकस तानेर छोड्नुहोस् सूची सँग एकल-लाइन सूची बाकस हो जसबाट प्रयोगकर्ताले विकल्प राज्दछन् । प्रयोगकर्ताले सूचीमा फेला पारेको बाहेकको प्रविष्टिहरू प्रयोग गर्न नसक्नका लागि तपाईँले "read-only" गुण कम्बोबाकसमा प्रविष्ट गर्न सक्नुहुन्छ । यदि डाटाबेस फारममा आबद्ध छ र डाटाबेस जडान सक्रिय छ भने, कम्बो बकास विजार्ड तापईवेल कागजातमा कम्बो बाकस घुसाए पछि स्वचालितरूपमा देखापर्दछ ।

धकल्ने बटन

Icon Push Button

धकेल्ने बटन सिर्जना गर्दछ। यो कार्यले एउटा आदेश परिभाषित घटनाका लागि कार्यान्वयन गर्न प्रयोग गर्न सकिन्छ,जस्तै एउटा माउस क्लिक।

तपाईँंले निम्न बटनहरूलाई पाठ र ग्राफिक्सहरू लागू गर्न सक्नुहुन्छ।

छवि बटन

Icon image button

छविको रूपमा प्रदर्शित एउटा बटन सिर्जना गर्दछ। ग्राफिक प्रतिनीधित्व भन्दा अलग, एउटा "normal" मा जस्तै एउटा छवि बटनमा उस्तै गुण हुन्छ।

ढाँचाबद्ध गरिएको फाँट

Icon Formatted Field

एउटा ढाँचाबद्ध फाँट सिर्जना गर्दछ। एउटा ढाँचाबद्ध फाँट भनेको एउटा पाठ बाकस हो जसमा तपाईँंले आगतहरू र निर्गतहरू कसरी ढाँचाबद्ध हुन्छन र कुन सिमित मान लागू हुन्छ भन्ने कुरा भन्ने परिभाषित गर्न सक्नुहुन्छ।

एउटा ढाँचाबद्ध फाँटमा विशेष नियन्त्रण गुणहरू (ढाँचाबद्ध गर्नुहोस - नियन्त्रण रोज्नुहोस) हुन्छन।

मिति फाँट

Icon Date Field

मिति फाँट सिर्जना गर्दछ। यदि फारम एउटा डाटाबेस सँग लिङ्क गरिएमा,डाटाबेसबाट मिति मानहरू ग्रहण गर्न सकिन्छ।

If you assign the "Dropdown" property to the date field, the user can open a calendar to select a date under the date field. This also applies to a date field within a Table Control field.

tip

मिति फाँटहरू प्रयोगकर्ताद्वारा सजिलै सँग माथि बाँण र तल बाँण कुञ्जीको प्रयोग गरेर सम्पादन गर्न सकिन्छ। कर्सर अवस्था,दिन, महिना, वा वर्षमा निर्भर रहेर मिति फाँटहरू बाँण कुञ्जीहरू प्रयोग गरेर बढाउन वा घटाउन सकिन्छ।


मिति फाँटहरूमा निर्दिष्ट रिमार्कहरू

सङ्ख्यात्मक फाँट

Icon Numerical Field

सङ्ख्यासूचक फाँट सिर्जना गर्दछ। यदि फारम डाटाबेस सँग लिङ गरिएमा,डाटाबेसबाट फारममा सङ्ख्यासूचक मानहरू ग्रहण गर्न सकिन्छ।

समूह बाकस

Icon Group Box

Creates a frame to visually group several controls. Group boxes allow you to group option buttons in a frame.

If you insert a group frame into the document, the Group Element Wizard starts, which allows you to easily create an option group.

Note: When you drag a group box over already existing controls and then want to select a control, you have to first open the context menu of the group box and choose Arrange - Send to Back. Then select the control while pressing .

note

Group boxes are used only for a visual effect. A functional grouping of option fields can be made through the name definition: under the Name properties of all option fields, enter the same name in order to group them.


समय फाँट

Icon Time Field

मिति फाँट सिर्जना गर्दछ। यदि फारम एउटा डाटाबेस सँग लिङ्क गरिएमा,डाटाबेसबाट समय मान ग्रहण गर्न सकिन्छ।

tip

समय फाँटहरू माथि र तल बाँण कुञ्जी सँग प्रयोगकर्ताद्वारा सजिलै सँग सम्पादन गर्न सकिन्छ।कर्सर अवस्था,घण्टाहरू, मिनेटहरू, वा सेकेण्डहरूमा निर्भर रहेर बाँण कुञ्जीहरू प्रयोग गरी यिनीहरू बढाईन्छ वा घटाईन्छ।


मुद्रा फाँट

Icon Currency Field

एउटा मुद्रा फाँट सिर्जना गर्दछ। यदि फारम एउटा डाटाबेस सँग लिङ्क भएमा, मुद्रा फारमका लागि फारममा डाटाबेसबाट ग्रहण गर्न सकिन्छ।

बान्की फाँट

Icon Pattern Field

बान्की फाँट सिर्जना गर्दछ। बान्की फाँटहरूमा सम्पादन मुकुण्डो र अक्षरिक मुकुण्डो समाविष्ट हुन्छन। सम्पादन मुकुण्डोले कुन डेटा प्रविष्टि गर्ने भन्ने कुरा निर्धारण गर्दछ। अक्षरिक मुकुण्डोले फाँट लोड भईरहेको बेलामा बान्की फाँटको सामग्रीहरू निर्धारण गर्दछ।

note

कृपया द्रष्टव्य गर्नुहोस कि बान्की फाँटहरू HTML ढाँचामा निर्यात हुँदैनन।


तालिका नियन्त्रण

Icon Table Control

Creates a table control to display a database table. If you create a new table control, the Table Element Wizard appears.

तालिका नियन्त्रणहरूको बारेमा विशेष सूचना

नेभिगेसन पट्टी

Icon Navigation bar

Creates a Navigation bar.

The Navigation bar allows you to move through the records of a database or a database form. The controls on this Navigation bar work the same way as the controls on the default Navigation bar in LibreOffice.

छवि नियन्त्रण

Icon Image Control

एउटा छवि नियन्त्रण सिर्जना गर्दछ।यो डाटाबेसबाट छवि थप गर्नका लागि मात्र प्रयोग हुन्छ। फारम कागजातमा,छवि घुसाउनका लागि Insert Graphic संवादलाई खोल्नका लागि यिनीहरू मध्ये एकलाई डबल-क्लिक गर्नुहोस। त्यहाँ छविलाई घुसाउनका लागि र मेट्नका लागि एउटा प्रसङ्ग मेनु(डिजाइन मोडमा हैन) आदेश सँगै छ।

एउटा डाटाबेसबाटका छविहरू एउटा फारममा प्रदर्शन गर्न सकिन्छ, र छवि नियन्त्रण लेखन-संरक्षण भन्दा पहिले सम्म नयाँ छविहरू डाटाबेसमा घुसाउन सकिन्छ। नियन्त्रणले छवि प्रकारको एउटा डाटाबेस फाँट सन्दर्भ गर्ने पर्दछ। त्यसकारण,Data ट्याब पृष्ठमा गुणहरू सञ्झ्याल भित्र डेटा फाँट प्रविष्ट गर्नुहोस।

फाइल चयन

Icon File Selection

फाइल चयन सक्षम पार्ने बटन सिर्जना गर्दछ।

घुसाउने बटन

Icon Spin Button

स्पिन बटन सिर्जना गर्दछ।

यदि तपाईँंले Calc स्प्रेडसिटमा स्पिन बटन थप गर्नुभयो भने,तपाईँंले स्पिन बटन र कक्ष बीचमा दुई-तर्फी बाटो लिङ्क सिर्जना गर्नका लागि,डेटा ट्याव प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। परिणाम स्वरूप,जब तपाईँंले कक्षको सामग्रीहरू परिवर्तन गर्नुहुन्छ,स्पिन बटनका सामग्रीहरू अद्यावधिक हुन्छन। ठीक उल्टो, यदि तपाईँंले स्पिन बटनको मान परिवर्तन गर्नुभएमा, कक्षका सामग्रीहरू अद्यावधिक हुन्छन।

स्क्रोलपट्टी

Icon Scrollbar

एउटा स्क्रोलपट्टी सिर्जना गर्दछ।

तपाईँंले स्क्रोलपट्टीका लागि निम्न गुणहरू निर्दिष्ट गर्न सक्नुहुन्छ:

UI नाम

अर्थ विज्ञानहरू

स्क्रोल मान न्यून

एउटा स्क्रोलपट्टीको न्यूनतम उचाइ वा न्यूनतम चौडाइ वर्णन गर्दछ।

स्क्रोल मान अघिकतम

एउटा स्क्रोलपट्टीको अधिकतम उचाइ वा अधिकतम चौडाइ वर्णन गर्दछ।

पूर्वनिर्धारित स्क्रोल मान

फारम रिसेट गरिएको बेलामा, स्क्रोलपट्टीको पूर्वनिर्धारित मान निर्दिष्ट गर्दछ ।

अभिमुखिकरण

एउटा स्क्रोलपट्टीको अभिमुखीकरण वर्णन गर्दछ,त्यो भनेको, तेर्सो वा ठाडो हो।

सानो परिवर्तन

न्यूनतम मात्रा वर्णन गर्दछ जसद्वारा तपाईँंले एउटा सक्रोलपट्टीलाई स्क्रोल गर्न सक्नुहुन्छ, उदाहरणका लागि,एउटा बाँणलाई क्लिक गरेर।

ठूलो परिवर्तन

मात्रा निर्दिष्ट गर्दछ जुन एउटा ठुलो चरणले स्क्रोलपट्टीलाई स्क्रोल गर्दछ, उदाहरणका लागि,जब तपाईँंले स्क्रोलपट्टी थम्ब र स्क्रोलपट्टी बाँण बीचमा क्लिक गर्नुहुन्छ।

विलम्ब

स्क्रोलपट्टी ट्रिगर घटनाहरू विचमा ढिलोलाई मिलिसेकेण्डमा वर्णन गर्दछ।उदाहरणका लागि,जब तपाईँंले स्क्रोलपट्टीमा एउटा बाँण बटनलाई क्लिक गर्नुहुन्छ र माउस बटन समाउनुहुन्छ,ढिलो रहन्छ।

प्रतीक रङ

स्क्रोलपट्टीमा बाँणको रङ वर्णन गर्दछ।

दृश्यात्मक साइज

Specifies the size of the scrollbar thumb in "value units". For example, a value of ("Scroll value max." minus "Scroll value min.") / 2 results in a scrollbar thumb that occupies half of the scrollbar.

To make the width of the scrollbar equal to the height of the scrollbar, set the Visible Size to zero.


In a Calc spreadsheet, you can use the Data tab page to create a two-way link between a scrollbar and a cell.

कृपया हामीलाई समर्थन गर्नुहोस्!