कोर्ने प्रकार्यहरू देखाउनुहोस

Click to open or close the Drawing bar, where you can add shapes, lines, text, and callouts to the current document.

You can switch on and off the Drawing toolbar of Writer and Calc documents using an icon on the Standard toolbar.

Icon Show Draw Functions

कोर्ने प्रकार्य देखाउनुहोस्

tip

You can change which buttons are visible in the toolbars. Right-click a toolbar to access the Visible Buttons command.


चयन

Icon Selection

Lets you select objects in the current document. To select an object, click the object with the arrow. To select more than one object, drag a selection frame around the objects. To add an object to a selection, press Shift, and then click the object.

Line

Icon Line

Draws a straight line where you drag in the current document. To constrain the line to 45 degrees, hold down Shift while you drag.

tip

हरफमा पाठ प्रविष्टि गर्नका लागि,हरफलाई डबल-क्लिक गर्नुहोस र पाठ टाइप गर्नुहोस वा टाँस्नुहोस। पाठ दिशा तपाईँंले रेखा कोर्न लागेको दिशा अनुरूप हुन्छ। रेखालाई लुकाउनका लागि,चित्र वस्तु गुणहरू पट्टीमा रेखा शैली बाकसमा Invisibleचयन गर्नुहोस।


आयात

Icon Rectangle

Draws a rectangle where you drag in the current document. Click where you want to place a corner of the rectangle, and drag to the size you want. To draw a square, hold down Shift while you drag.

दीर्घवृत

Icon Ellipse

Draws an oval where you drag in the current document. Click where you want to draw the oval, and drag to the size you want. To draw a circle, hold down Shift while you drag.

बहुभुज

Icon Polygon

सीधा रेखा खण्डहरूको श्रेणीबाट मिश्रण भएर बनेको एउटा रेखा कोर्दछ।रेखा खण्ड कोर्नका लागि तान्नुहोस, रेखा खण्डको अन्त्यबिन्दु परिभाषित गर्नका लागि क्लिक गर्नुहोस् , र नयाँ रेखा खण्ड कोर्नका लागि तान्नुहोस। रेखा कोर्ने काम समाप्त गर्नका लागि डबल-क्लिक गर्नुहोस। बन्द आकार सिर्जना गर्नका लागि,रेखाको सुरु बिन्दुमा डबल-क्लिक गर्नुहोस।

Hold the Shift key while drawing a polygon to position new points at 45 degree angles.

The Edit Points mode enables you to interactively modify the individual points of the polygon.

वक्र

Icon Curve

Draws a smooth Bezier curve. Click where you want the curve to start, drag, release, and then move the pointer to where you want the curve to end and click. Move the pointer and click again to add a straight line segment to the curve. Double-click to finish drawing the curve. To create a closed shape, double click the starting point of the curve. The arc of the curve is determined by the distance you drag.

फ्रिफर्म रेखा

Icon Freeform Line

तपाईँंले अहिलेको कागजातमा तानेको ठाउँमा फ्रिफर्म रेखा कोर्दछ। रेखालाई अन्त्य गर्नका लागि,माउस बटन लाई छोड्नुहोस। बन्द आकार कोर्नको लागि,माउस बटनलाई रेखाको सुरु बिन्दुको नजिक छोड्नुहोस।

चाप

Icon Arc

Draws an arc in the current document. To draw an arc, drag an oval to the size you want, and then click to define the starting point of the arc. Move your pointer to where you want to place the endpoint and click. You do not need to click on the oval. To draw an arc that is based on a circle, hold down Shift while you drag.

दीर्घवृत पाइ

Icon Ellipse Pie

Draws a filled shape that is defined by the arc of an oval and two radius lines in the current document. To draw an ellipse pie, drag an oval to the size you want, and then click to define the first radius line. Move your pointer to where you want to place the second radius line and click. You do not need to click on the oval. To draw a circle pie, hold down Shift while you drag.

वृत खण्ड

Icon Circle Segment

Draws a filled shape that is defined by the arc of a circle and a diameter line in the current document. To draw a circle segment, drag a circle to the size you want, and then click to define the starting point of the diameter line. Move your pointer to where you want to place the endpoint of the diameter line and click. You do not need to click on the circle. To draw an ellipse segment, hold down Shift while you drag.

Text Box

Draws a text box with horizontal text direction where you drag in the current document. Drag a text box to the size you want anywhere in the document, and then type or paste your text. Rotate the text box to get rotated text.

पाठ एनिमेसन

Icon Text Animation

Inserts animated text with horizontal text direction into the current document.

कलआउट

Icon Callouts

तपाईँंले हालको कागजातमा तानेको ठाउँबाट एउटा रेखा कोर्दछ जुन आयतकार कलआउटमा तेर्सो पाठ सँग समाप्त हुन्छ। लकआउटलाई रिसाइज गर्नका लागि कलआउटको एउटा ह्याण्डल तान्नुहोस। पाठ थप गर्नका लागि, कलआउटको किनारामा क्लिक गर्नुहोस र त्यसपछि तपाईँंको पाठ टाइप गर्नुहोस वा टाँस्नुहोस। एउटा आयातकार कलआउट लाई एउटा घुमेको कलआउटमा परिवर्तन गर्नका लागि,सूचक एउटा हातमा परिवर्तन भए पछि सबै भन्दा ठूलो कुना ह्याण्डल क्लिक गर्नुहोस।

आधारभूत आकारहरू

आधारभूत आकारहरू उपकरणपट्टी खोल्दछ जुन तपाईँंको कागजात भित्र ग्राफिकस् घुसाउनका लागि तपाईँंले प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ।

Icon Basic shapes

आधारभूत आकारहरू

प्रतीक आकारहरू

प्रतीक आकारहरू उपकरणपट्टी खोल्दछ जसबाट तपाईँंले कागजात भित्र ग्राफिक्स घुसाउन सक्नुहुन्छ।

Icon Symbol Shapes

सङ्केत आकारहरू

बाँणहरू छेक्नुहोस

रोक्ने बाँणहरू उपकरणपट्टी खोल्दछ जसबाट तपाईँंले ग्राफिक्सलाई तपाईँंको कागजात भित्र घुसाउन सक्नुहुन्छ।

Icon Block arrows

बाँणहरू छेक्नुहोस

फ्लोचार्टहरू

फ्लोचार्टहरू उपकरणपट्टी खोल्दछ जसबाट तपाईंले कागजात भित्र ग्राफिक्स घुसाउन सक्नुहुन्छ ।

Icon Flowcharts

फ्लोचार्टहरू

कलआउटहरू

कलआउटहरू उपकरणपट्टी खोल्दछ जसबाट तपाईँंले ग्राफिक्सलाई तपाईँंको कागजात भित्र घुसाउन सक्नुहुन्छ।

Icon Callouts

बोलाहटहरू

ताराहरू

ताराहरू उपकरणपट्टी खोल्दछ जसबाट तपाईँंले कागजात भित्र ग्राफिक्स घुसाउन सक्नुहुन्छ।

Icon Stars

ताराहरू

बिन्दुहरू सम्पादन गर्नुहोस् ।

तपाईँलाई चयन गरिएको रेखाचित्र वस्तुको आकार परिवर्तन गर्न अनुमति दिन्छ ।

Icon Toggle Point Edit Mode

Toggle Point Edit Mode

फन्ट कार्य सङ्ग्रहालय

Opens the Fontwork dialog from which you can insert styled text not possible through standard font formatting into your document.

Icon Fontwork

फन्ट कार्य सङ्ग्रहालय

फाइलबाट

Opens a file selection dialog to insert an image into the current document.

Icon Image

Image

Extrusion On/Off

Switches the 3D effects on and off for the selected objects.

Icon Extrusion On/Off

Extrusion On/Off

एशियाली भाषा समर्थन

These commands can only be accessed after you enable support for Asian languages in - Languages and Locales - General.

ठाडो कलआउटहरू

Icon Vertical Callouts

तपाईँंले हालको कागजातमा तानेको ठाउँबाट एउटा रेखा कोर्दछ जुन आयतकार कलआउटमा तेर्सो पाठ सँग समाप्त हुन्छ। लकआउटलाई रिसाइज गर्नका लागि कलआउटको एउटा ह्याण्डल तान्नुहोस। पाठ थप गर्नका लागि, कलआउटको किनारामा क्लिक गर्नुहोस र त्यसपछि तपाईँंको पाठ टाइप गर्नुहोस वा टाँस्नुहोस। एउटा आयातकार कलआउट लाई एउटा घुमेको कलआउटमा परिवर्तन गर्नका लागि,सूचक एउटा हातमा परिवर्तन भए पछि सबै भन्दा ठूलो कुना ह्याण्डल क्लिक गर्नुहोस।

ठाडो पाठ

Icon Vertical Text

Draws a text box with vertical text direction where you click or drag in the current document. Click anywhere in the document, and then type or paste your text. You can also move the cursor to where you want to add the text, drag a text box, and then type or paste your text. Only available when Asian language support is enabled.

कृपया हामीलाई समर्थन गर्नुहोस्!