डेटा बाइन्डिङ परिवर्तन गर्नुहोस्

Edit the data binding in the XForms Data Navigator.

नमूना

Xफर्म नमूनाको नाम चयन गर्नुहोस् ।

वस्तु सूची

चयन गरिएको फर्म नियन्त्रणका लागि डेटा बाइन्डिङ प्रदर्शन गर्छ.डेटा बाइन्डिङ परिवर्तन गर्न, सूची क्लिकमा अन्य वस्तु चयन गर्नुहोस्ठीक छ । पहँच गर्न AddProperties एउटा वस्तुका लागि आदेशहरू, वस्तुमा दायाँ क्लिक गर्नुहोस् ।

कृपया हामीलाई समर्थन गर्नुहोस्!