डेटा नेभिगेटर

Specifies the data structure of the current XForms document.

नमूना नाम

Xफर्महरू नमूना चयन गर्छ जुन तपाईँले प्रयोग गर्न चाहनुहुन्छ ।

नमूनाहरू

Adds, renames, and removes XForms models.

थप्नुहोस्

Opens the Add Model dialog where you can add an XForm model.

Model data updates change document's modification status

When enabled, the document status will be set to "modified" when you change any form control that is bound to any data in the model. When not enabled, such a change does not set the document status to "modified".

हटाउनुहोस्

चयन गरिएको X फर्म नमूना मेटदछ । तपाईँ अन्तिम नमूना मेटन सक्नुहुन्न ।

नाम बदल्नुहोस्

नमूनाबाट चयन गरिएको Xनाम फेर्दछ ।

विस्तृतहरू देखाउनुहोस्

देखाउन वा विस्तृतहरू लुकाउन प्रदर्शन स्विचहरू गर्दछ ।

दृष्टान्त

Lists the items that belong to the current instance.

सबमिसनहरू

Lists the submissions.

बाइन्डिङहरू

Lists the bindings for the XForm.

दृष्टान्त

This button has submenus to add, edit or remove instances.

थप्नुहोस्

सम्बाद खोल्छ जाँहा तपाईँ माक्रो सुरु गर्न सक्नुहुन्छ ।

सम्पादन गर्नुहोस्

सम्बाद खोल्छ जाँहा तपाईँ माक्रो सुरु गर्न सक्नुहुन्छ ।

हटाउनुहोस्

हालको दृष्टान्त मेटदछ । तपाईँले अन्तिम दृष्टान्त मेटन सक्नुहुन्न ।

डेटा प्रकार देखाउनुहोस्

धेरै वा कम विस्तृतहरू प्रदर्शन देखाउन स्विचहरू गर्छ ।

थप्नुहोस्

Opens a dialog to add a new item (element, attribute, submission, or binding) as a sub-item of the current item.

सम्पादन गर्नुहोस्

Opens a dialog to edit the selected item (element, attribute, submission, or binding).

मेट्नुहोस्

Deletes the selected item (element, attribute, submission, or binding).

Please support us!