Spelling

हातैले हिज्जे जाँच गर्छ ।

यो आदेश पहुँच गर्न...

Choose Tools - Spelling.


Please support us!