शब्दकोश अनुकूलन सम्पादन गर्नुहोस्

Add and delete entries that are used for the हाङ्गुल/हान्जा संवाद.

पुस्तक

प्रयोगकर्ता-परिभाषित शब्दकोश चयन गर्नुहोस् जुन तपाईँले सम्पादन गर्न चाहानुहुन्छ ।

मौलिक

Select the entry in the current dictionary that you want to edit. If you want, you can also type a new entry in this box. To move from the Original box to the first text box in the Suggestions area, press Enter.

सुझावहरू (अधिक. ८)

मौलिक पाठ बाकसमा चयन गरिएको त्यो प्रविष्टिका लागि एउटा सुझाव गरिएको प्रतिस्थापन टाइप गर्नुहोस्प्रतिस्थापन शब्द आठ क्यारेक्टरहरूको एउटा अधिकतम समावेशससस गर्छ ।

नयाँ

शब्दकोश लाई हालको प्रतिस्थापन परिभाषा थप्छ ।

मेट्नुहोस्

चयन गरिएका प्रविष्टि मेटद्छ ।

कृपया हामीलाई समर्थन गर्नुहोस्!