XMLफिल्टर परिक्षण गर्नुहोस्

ले XML फिल्टरका लागि जानकारी फाइल सम्पादन गर्नुहोस् वा प्रविष्टि गर्नुहोस् ।

यो आदेश पहुँच गर्न...

Choose Tools - Macros - XML Filter Settings.


निर्यात

निर्यातका लागि XSLT

एक्स एसएलटी फिल्टरको फाइल नाम प्रदर्शन गर्छ जुन तपाईँले रूपान्तरण ट्याब पृष्ठमा प्रविष्टि गर्नुभएको छ।

कागजात रूपान्तरण गर्नुहोस्

Displays the file name of the document that you want to use to test the XSLT filter.

ब्राउज गर्नुहोस्

Locate the file that you want to apply the XML export filter to. The XML code of the transformed file is opened in your default XML editor after transformation.

हालको कागजात

The front-most open file that matches the XML filter criteria will be used to test the filter. The current XML export filter transforms the file and the resulting XML code is displayed in the XML Filter output window.

आयात

आयातका लागि XSLT

Displays the file name of the XSLT filter that you entered on the Transformation tab page.

आयातका लागि टेम्प्लेट

Displays the file name of the template that you entered on the Transformation tab page.

फाइल बदल्नुहोस्

स्रोत प्रदर्शन गर्नुहोस्

Opens the XML source of the selected document in your default XML editor after importing.

ब्राउज गर्नुहोस्

Opens a file selection dialog. The selected file is opened using the current XML import filter.

आधुनिक फाइल

Re-opens the document that was last opened with this dialog.

Please support us!