XML फिल्टर

ले का लागि जानकारी फाइल सम्पादन गर्नुहोस् वा प्रविष्टि गर्नुहोस् ।.

यो आदेश पहुँच गर्न...

Tools - Macros - XML Filter Settings, then click New or Edit.


Please support us!