कुञ्जीपाटी

LibreOffice आदेशहरूका लागि सर्टकट कुञ्जीहरू मानाङ्कन गर्छ वा सम्पादन गर्छ, वा LibreOffice आधार मयाक्रोहरू ।

यो आदेश पहुँच गर्न...

Choose Tools - Customize - Keyboard tab. A document must be opened.


You can assign or edit shortcut keys for the current application or for all LibreOffice applications. To assign a key for all applications, choose the LibreOffice radio button in the top right corner.

To assign or modify a shortcut key: select a command in the Function list, select the key combination to be assigned in the Shortcut Keys list, then click Assign.

If the selected function already has a shortcut key, it is displayed in the Keys list. It is possible to assign the same function to more than one key.

A shortcut key assigned to a particular application overrides the shortcut key setting made in LibreOffice for all applications.

note

मानाङ्कन गर्दा अवैध सर्टकट कुञ्जीहरू जुन तपाईँको सञ्चालन प्रणालीद्वारा हालै प्रयोग गरिएका छन् ।


सर्टकट कुञ्जीहरू

Lists the shortcut keys and the associated commands. When inside this panel, use a shortcut key to quickly jump to it.

प्रकार्यहरूर्य

प्रकार्य कोटिहरू र LibreOffice प्रकार्यहरू सूचीबद्ध गर्दछ जुनमा तपाईँले सर्टकट कुञ्जीहरू मानाङ्कन गर्न सक्नुहुन्छ ।

कोटि

उपलब्ध प्रकार्य कोटिहरू सूचीबध्द गर्छ । शैलीहरू लाई सर्टकटहरू मानाङ्कन गर्न, खोल्नुहोस्"Styles" कोटि ।

प्रकार्य

Lists functions that can be assigned to a shortcut key.

कुञ्जीहरू

सर्टकट कुञ्जीहरू प्रदर्शन गर्छ जुन चयन गरिएको प्रकार्य मानाङ्कित छन् ।

LibreOffice

LibreOffice अनुप्रयोगहरू. सबैलाई साझा सर्टकट कुञ्जीहरू प्रदर्शन गर्छ.

हालको LibreOffice अनुप्रयोगका लागि सर्टकट कुञ्जीहरू प्रदर्शन गर्छ ।

Assign

ले प्रकार्य सूचीमा चयन गरेको आदेशलाई सर्टकट कुञ्जीसूचीमा चयन गरिएको संयोजन कुञ्जी मानाङ्कन गर्छ ।

Delete

ले चयन गरिएका तत्व वा पुष्टि नभईकन तत्वहरू मेट्दछ।

लोड गर्नुहोस्

एउटा अघिल्लो पटक बचत गरिएको एउटा सर्टकट कुञ्जी सहित कन्फिगुरेसन बदल्दछ ।

बचत गर्नुहोस्

हालको सर्टकट कुञ्जी कनफिगुरेसन बचत गर्छ, त्यसैले तपाईँ यसलाई पछि लोड गर्न सक्नुहुन्छ ।

Reset

Resets changes made to the current tab to those applicable when this dialog was opened.

कृपया हामीलाई समर्थन गर्नुहोस्!