कन्फिगरेसन

Customizes LibreOffice menus, context menus, shortcut keys, toolbars, and macro assignments to events.

यो आदेश पहुँच गर्न...

Choose Tools - Customize.


तपाईँले हालको अनुप्रयोगका लागि, वा सबै LibreOffice अनुप्रयोगहरूका लागि सर्टकट कुञ्जीहरू र म्याक्रो कार्यहरू अनुकूलन गर्न सक्नुहुन्छ ।

तपाईँले अलग मेनु, सर्टकट कुञ्जी, र उपकरणपट्टी अनुकूल सेटिङहरू बचत र लोड गर्न सक्नुहुन्छ ।

Menus

Lets you customize LibreOffice menus for all modules.

उपकरण पट्टि

Lets you customize LibreOffice toolbars.

Context Menus

Lets you customize LibreOffice context menus for all modules.

कुञ्जीपाटी

LibreOffice आदेशहरूका लागि सर्टकट कुञ्जीहरू मानाङ्कन गर्छ वा सम्पादन गर्छ, वा LibreOffice आधार मयाक्रोहरू ।

घटनाहरू

कार्यक्रमहरूमा म्याक्रोहरूलाई असाइन गर्दछ। निर्दिष्ट गरिएको म्याक्रो स्वचालित रूपमा चल्छ जब चयन गरिएको घटना हुन्छ।

Please support us!