लाइब्रेरीहरू थप्नुहोस्

Locate the LibreOffice Basic library that you want to add to the current list, and then click Open.

फाइल नाम:

Enter a name or the path to the library that you want to append. You can also select a library from the list.

विकल्प

सन्दर्भको रूपमा घुसाउनुहोस् (पढनुहोस्-मात्र)

चयन गरिएको लाइब्रेरीलाई पढ्ने-मात्र फाइलको रूपमा थप गर्दछ । तपाईँले हरेक पटक LibreOfficeसुरु गर्दा लाइब्रेरी पुन: लोड हुन्छ ।

अवस्थित लाइब्रेरी बदल्नुहोस्

ठीकहालको लाइब्रेरी सँग उस्तै नाम भएको लाइब्रेरी बदल्छ ।

Please support us!