Customize

Sets the formatting options for ordered or unordered lists. If you want, you can apply formatting to individual levels in the list hierarchy.

यो आदेश पहुँच गर्न...

Choose Format - Bullets and Numbering.


तपाईँले परिमार्जन गर्न चाहेको स्तर(हरू) चयन गर्नुहोस् र त्यसपछि तपाईँले प्रयोग गर्न चाहेको ढाँचा निर्दिष्ट गर्नुहोस्

स्तर

तपाईँले ढाँचा विकल्पका लागि परिभाषित गर्न चाहेको स्तर(हरू) चयन गर्नुहोस्चयन गरिएको स्तर पूर्वावलोकनमा हाइलाइट गरिएको छ ।

Numbering

Number

Select a numbering scheme for the selected levels.

चयन

वर्णन

१, २, ३, ...

अरेबिक अंकहरू

A, B, C, ...

Alphabetical numbering with uppercase letters A–Z
After item 26, numbering continues AA, AB, AC, ...

a, b, c, ...

Alphabetical numbering with lowercase letters a–z
After item 26, numbering continues aa, ab, ac, ...

I, II, III, ...

रोमन अंकहरू (ठुलाअक्षर)

i, ii, iii, ...

रोमन अंकहरू (सानाअक्षर)

1st, 2nd, 3rd, ...

Ordinal numerals

One, Two, Three, ...

Cardinal numerals

A,... AA,... AAA,...

Alphabetical numbering with uppercase letters A–Z
After item 26, numbering continues AA, BB, CC, ...

a,... aa,... aaa,...

Alphabetical numbering with lowercase letters a–z
After item 26, numbering continues aa, bb, cc, ...

गोली चिन्ह

Adds a character bullet to the beginning of a line. Select this option, use the Character style drop-down menu to choose the bullet character style, and then press the Select button to open the Special Characters dialog to choose the bullet character.

Graphics

गोली चिन्हका लागि एउटा छविचित्र प्रदर्शन गर्छ । यो विकल्प चयन गर्नुहोस् र त्यसपछि चयन गर्नुहोस् तपाईँले प्रयोग गर्न चाहेको छविचित्र फाइल स्थापना गर्न क्लिक गर्नुहोस् ।

लिङ्क भएको ग्राफिक्स

गोली चिन्हका लागि एउटा छविचित्र प्रदर्शन गर्छ। यो विकल्प चयन गर्नुहोस् र त्यसपछि चयन गर्नुहोस् तपाईँले प्रयोग गर्न चाहेको छविचित्र फाइल स्थापना गर्न क्लिक गर्नुहोस् ।

कुनै पनि होइन

Does not apply a numbering scheme.


The availability of the following fields depends on the numbering scheme that you select in the Number box.

मा सुरु गर्नुहोस्

हालको स्तरका लागि एउटा नयाँ सुरु सङ्ख्या प्रविष्ट गर्नुहोस् ।

अघि

सूचीमा सङ्ख्याको अगाडि प्रदर्शन गर्न एउटा क्यारेक्टर वा पाठ प्रविष्ट गर्नुहोस् ।

पछि

Enter a character or the text to display behind the number in the list. If you want to create an ordered list that uses the style "1.)", enter ".)" in this box.

ग्राफिक्सका लागि विकल्प:

Graphics

ग्राफिक चयन गर्नुहोस् वा तपाईँले एउटा गोलीचिन्हको रूपमा प्रयोग गर्न चाहेको ग्राफिक फाइल स्थित गर्नुहोस् ।

चौडाइ

ग्राफिकका लागि एउटा चौडाइ प्रविष्ट गर्नुहोस् ।

उचाइ

ग्राफिकका लागि एउटा उचाइ प्रविष्ट गर्नुहोस् ।

अनुपात जारी राख्नुहोस्

ग्राफिकको साइज अनुपातहरू व्यवस्थित गर्दछ ।

पङ्क्तिबद्धता

ग्राफिकका लागि पङ्क्तिबद्धता विकल्प चयन गर्नुहोस् ।

Please support us!