शब्द समाप्ति

तपाईँले टाइप गर्दा बारम्बार आउने शब्दहरू पूर्ण गर्नका लागि विकल्प सेट गर्नुहोस् ।

यो आदेश पहुँच गर्न...

Choose Tools - AutoCorrect - AutoCorrect Options - Word Completion tab.


सक्षम पारिएको शब्द समाप्ति

बारम्बार प्रयोग गरिने शब्दहरू भण्डारण गर्दछ, र तपाईँले एउटा भण्डारण गरेको शब्दको पहिलो तीनवटा अक्षरहरू सँग मेल खाने तीन अक्षरहरू तपाईँले टाइप गरे पछि एउटा शब्द स्वचालित रूपमा पूरा गर्दछ ।

थपिएको खाली स्थान

यदि तपाईँले शब्द पछि विराम चिन्ह थप्नुभएन भने, LibreOffice ले एउटा खाली स्थान थप्दछ । तपाईँले पछिल्लो शब्द टाइप गर्न सुरु गर्ने बित्तिकै खाली स्थान थपिनेछ ।

टिपको रूपमा देखाउँछ

एउटा मद्दत टिपको रूपमा पूरा भएको शब्द प्रदर्शन गर्छ ।

शब्दहरू सङ्कलन गर्नुहोस्

एउटा सूचीमा बारम्बार प्रयोग गरिने शब्दहरू थप्दछ । शब्द समाप्ति सूचीबाट एउटा शब्द हटाउन, शब्द चयन गर्नुहोस् र त्यसपछि प्रविष्टि मेट्नुहोस् मा क्लिक गर्नुहोस् ।

एउटा कागजात बन्द गर्दा, अन्य कागजातहरूमा पछिको प्रयोगका लागि सूची बचत गर्नुहोस् ।

तपाईँले हालको कागजात बन्द गरेपछि हालको शब्द समाप्ति सूची अन्य कागजातहरूमा उपलब्ध गर्दछ । तपाईँ LibreOffice बाट ननिस्किँदा सम्म सूची उपलब्ध रहन्छ ।

सँग स्विकार गर्नुहोस्

तपाईँले स्वचालित शब्द समाप्ति लागू गर्न प्रयोग गर्न चाहेको कुञ्जी चयन गर्नुहोस् ।

टिप प्रतिमा

शब्द समाप्ति ईन्कार गर्न Esc थिच्नुहोस् ।


Min. शब्द लम्बाइ

शब्द समाप्ति विशेषताका लागि योग्य बनाउन न्यूनतम शब्द लम्बाइ प्रविष्ट गर्नुहोस् ।

Max. प्रविष्टिहरू

तपाईँले शब्द समाप्ति सूचीमा भण्डारण गर्न चाहेको शब्दहरूको अधिकतम सङ्ख्या प्रविष्ट गर्नुहोस् ।

शब्द समाप्ति सूची

Lists the collected words. The list is valid until you close the current document. To make the list available to other documents in the current session, disable "When closing a document, remove the words collected from it from the list".

द्रष्टव्य प्रतिमा

यदि स्वचालित तवरले हिज्जेजाँच विकल्प सक्षम गरिएको छ भने, कुनै त्यस्ता शब्दहरू मात्र जसलाई हिज्जे जाँचले संकलन गरेर सङठित हुन्छन् ।


प्रविष्टि मेट्नुहोस्

चयन गरिएको शब्द वा शब्द समाप्ती सूचीबाट शब्दहरू हटाउँछ ।

Dialog Buttons

रिसेट गर्नुहोस्

Resets modified values back to the tab page previous values.

रद्द गर्नुहोस्

Closes dialog and discards all changes.

OK

Saves all changes and closes dialog.

कृपया हामीलाई समर्थन गर्नुहोस्!