रेखागणित

चयन गरिएको 3D वस्तुको आकार समायोजन गर्दछ। तपाईं केवल 3D वस्तुको आकार परिमार्जन गर्न सक्नुहुनेछ जुन 2D वस्तु परिवर्तन गरेर सिर्जना गरिएको थियो। 2D वस्तुलाई 3D मा रूपान्तरण गर्न, वस्तु चयन गर्नुहोस्, दायाँ क्लिक गर्नुहोस्,र त्यसपछि चयन गर्नुहोस्, वा रूपान्तरण - 3D घुमावट वस्तुमा

Geometry Icon

Geometry

यो आदेश पहुँच गर्न...

Open the context menu of the 3D object, choose 3D Effects - Geometry tab.


रेखागणित

चयन गरिएको त्रि-आयामिक वस्तुका लागि आकार गुणहरू परिभाषा गर्नुहोस् ।

गोलाकार गरिएको किनाराहरू

Enter the amount by which you want to round the corners of the selected 3D object.

मापन गरिएको गहिराई

Enter the amount by which to increase or decrease the area of the front side of the selected 3D object.

परिक्रमण कोण

Enter the angle in degrees to rotate the selected 3D rotation object.

गहिराई

चयन गरिएको 3D वस्तुको लागि एक्सट्रुजन गहिराई प्रविष्ट गर्नुहोस्। यो विकल्प 3D रोटेशन वस्तुहरूको लागि मान्य छैन।

खण्डहरू

तपाईँले एउटा त्रि-आयामिक परिक्रण कोर्न पर्योग गरिने खण्डको सङ्ख्या परिवर्तन गर्न सक्नुहुन्छ ।

तेर्सो

Enter the number of horizontal segments to use in the selected 3D rotation object.

ठाडो

Enter the number of vertical segments to use in the selected 3D rotation object

सामान्यहरू

तपाईँलाई त्रि-आयामिक सतहको शैली बदल्दा परिमार्जन गर्न अनुमति छ ।

वस्तु-निर्दिष्ट

वस्तुको आकार अनुसार त्रि-आयामिक सतह चित्रित गर्दछ। उदाहरणका लागि, वृत्ताकार सतहलाई गोलाकार सतहको माध्यमबाट चित्रित गरिन्छ।

Icon

वस्तु-निर्दिष्ट

फ्ल्याट

Renders the 3D surface as polygons.

Icon

फ्ल्याट

गोलाकार

Renders a smooth 3D surface.

Icon

गोलाकार

सामान्यहरू उल्टो पार्नुहोस्

Inverts the light source.

Icon

सामान्यहरू उल्टो पार्नुहोस्

डबल-साइड प्रदीपन गरिएको

बाहिर र भित्रबाट वस्तु प्रकास दिन्छ। एउटा परिबेशी प्रकाश स्रोत प्रयोग गर्न, यो बटन क्लिक गर्नुहोस् र त्यसपछि सामान्यहरू उल्टो पार्नुहोस् बटनमा क्लिक गर्नुहोस्।

Icon

डबल-साइड गरिएको प्रदीपन

दुइ-पक्षिय

Closes the shape of a 3D object that was created by extruding a freeform line (Convert - To 3D).

Icon

दुइ-पक्षिय

Apply

Click here to apply the properties shown in the dialog to the selected object.

Apply icon

Apply

Update

Click here to view in the dialog all the properties of the selected object.

Update Icon

Update

पूर्वावलोकन फाँट

Displays a preview of the current selection.

Convert to 3-D

Use this icon to convert a selected 2D object to a 3D object. You can also select several 2D objects and convert them to one single 3D object. To convert a group of 2D objects to 3D, you must first ungroup the selected objects.

Icon Convert to 3-D

Convert to 3-D

Convert to Rotation Object

Click here to convert a selected 2D object to a 3D rotation object. You can also select several 2D objects and convert them to one single 3D rotation object. To convert a group of 2D objects to 3D, you must first ungroup the selected objects.

Icon Convert to Rotation Object

Convert to Rotation Object

Perspective On/Off

Click here to turn the perspective view on or off.

Icon Perspective On/Off

Perspective On/Off

Please support us!