पङ्क्ति मेट्नुहोस्

चयन गरिएको नेम-स्पेस मेटदछ ।

यो आदेश पहुँच गर्न...

Context menu for a row header in an open database table - Delete Rows.


This command can be activated only when you select the सम्पादनतालिका डेटापट्टि प्रतिमा वा मानक पट्टि ।

कृपया हामीलाई समर्थन गर्नुहोस्!