समूह

चयन गरिएको वस्तुहरू समूह गर्छ, त्यसकारण तिनीहरू एउटा एकल वस्तुको रूपमा सार्न सकिन्छ ।

यो आदेश पहुँच गर्न...

From the menu bar:

From the context menu:

Choose Group.

From the tabbed interface:

Choose Draw - Group.

From toolbars:

Icon Group

समूह


तपाईँले वस्तुहरू समूह गरेपछि पनि अलग वस्तुहरूको गुणहरू व्यवस्थित गरिन्छ. तपाईँले समूहहरू नेस्ट गर्न सक्नुहुन्छ, अर्थात तपाईँले एउटा समूह भित्र एउटा समूह राख्न सक्नुहुन्छ ।

कृपया हामीलाई समर्थन गर्नुहोस्!