समूह

चयन गरिएको वस्तुहरू समूह गर्छ, त्यसकारण तिनीहरू एउटा एकल वस्तुको रूपमा सार्न सकिन्छ ।

यो आदेश पहुँच गर्न...

Open context menu - choose Group (for text box and shapes).

Icon Group

समूह


तपाईँले वस्तुहरू समूह गरेपछि पनि अलग वस्तुहरूको गुणहरू व्यवस्थित गरिन्छ. तपाईँले समूहहरू नेस्ट गर्न सक्नुहुन्छ, अर्थात तपाईँले एउटा समूह भित्र एउटा समूह राख्न सक्नुहुन्छ ।

Please support us!