फ्रेम सम्म

चयन गरिएको वस्तुलाई वरिपरिको फ्रेममा एङ्कर गर्दछ ।

यो आदेश पहुँच गर्न...

Choose Format - Anchor - To Frame.


Please support us!