कक्षमा

एउटा कक्षमा चयन गरिएको वस्तु एङ्कर गर्दछ । एङ्कर प्रतिमा कक्षको माथिल्लो बायाँ किनारामा प्रदर्शित गरिन्छ ।

यो आदेश पहुँच गर्न...

From the menu bar:

Choose Format - Anchor - To Cell.

From the context menu:

Choose Anchor - To Cell.

From the tabbed interface:

Choose Image - Anchor menu - To Cell.


कृपया हामीलाई समर्थन गर्नुहोस्!