अनुच्छेदमा

हालको अनुच्छेदमा चयन गरिएको वस्तु एङ्कर गर्दछ ।

यो आदेश पहुँच गर्न...

Choose Format - Anchor - To Paragraph.


एङ्कर प्रतिमा अनुच्छेदको सुरुमा बायाँ पृष्ठ सीमान्तमा प्रदर्शित हुन्छ ।

Please support us!