एङ्कर

चयन गरिएको वस्तुका लागि एङ्करिङ विकल्प सेट गर्दछ ।

यो आदेश पहुँच गर्न...

Choose Format - Anchor.

On Form Design bar, click

Icon Anchor

एङ्कर परिवर्तन गर्नुहोस


Allows you to switch between anchoring options.

पृष्ठमा

चयन गरिएको वस्तुलाई हालको पृष्ठ सम्म एङ्कर गर्दछ ।

Please support us!