पृष्ठभूमि सम्म

चयन गरिएको वस्तुलाई पाठको पछाडि सर्दछ ।

यो आदेश पहुँच गर्न...

Choose Format - Arrange - To Background.

Icon To Background

अग्रभूमि तिर


Please support us!