पृष्ठभूमि सम्म

चयन गरिएको वस्तुलाई पाठको पछाडि सर्दछ ।

यो आदेश पहुँच गर्न...

From the menu bar:

Choose Format - Arrange - To Background.

From toolbars:

Icon To Background

अग्रभूमि तिर


कृपया हामीलाई समर्थन गर्नुहोस्!