अग्रभूमि सम्म

चयन गरिएको वस्तुलाई पाठको अगाडि सर्दछ ।

यो आदेश पहुँच गर्न...

Choose Format - Arrange - To Foreground.

Icon To Foreground

अग्रभूमि तिर


Please support us!