पछाडि पठाउनुहोस्

चयन गरिएको वस्तुलाई थाक राख्ने क्रमको तल सर्दछ, ता कि यो अन्य वस्तुहरूको पछाडि होस् ।

यो आदेश पहुँच गर्न...

Choose Format - Arrange - Send to Back (LibreOffice Writer, LibreOffice Calc).

Choose Shape - Arrange - Send to Back (LibreOffice Draw).

Shift++minus sign (LibreOffice छवि, LibreOffice Draw)

Open context menu - choose Arrange - Send to Back (LibreOffice Impress).

Icon Send to Back

पछिल्तिर पठाउनुहोस


Please support us!