स्थिति र साइज

Resizes or moves the selected object.

यो आदेश पहुँच गर्न...

Click on textbox or shape to select, then...

Choose Format - Position and Size - Position and Size tab.

Open context menu for selected object - choose Position and Size - Position and Size tab.

Icon Position and Size

Position and Size menu icon


साइज

चौडाइ

चयन गरिएको वस्तुका लागि एउटा चौडाइ प्रविष्ट गर्नुहोस् ।

उचाइ

चयन गरिएको वस्तुका लागि एउटा उचाइ प्रविष्ट गर्नुहोस् ।

अनुपात जारी राख्नुहोस्

Maintains the width and height ratio when changing the width or height setting in the dialog box.

सुरक्षा गर्नुहोस्

स्थिति

Prevents changes to the position and size of the selected object.

साइज

तपाईँलाई वस्तु पुन: साइज गर्नबाट बचाउ गर्दछ ।

कृपया हामीलाई समर्थन गर्नुहोस्!