पाठ

चयन गरिएको रेखाचित्र वा पाठ वस्तुमा पाठका लागि सजावट र एङ्करिंग गुणहरू सेट गर्दछ ।

यो आदेश पहुँच गर्न...

Choose Format - - Text tab.


रेखाचित्र वा पाठ वस्तुको किनाराहरूको सापेक्षमा पाठ स्थित छ ।

Drawing Object Text

पाठमा चौडाइ ठिक छ

यदि वस्तु पाठ भन्दा सानो छ भने, वस्तुको चौडाइ पाठको चौडाइ सम्म विस्तार गर्दछ ।

पाठमा उचाइ ठिक छ

यदि वस्तु पाठ भन्दा सानो छ भने, वस्तुको उचाइ पाठको उचाइ सम्म विस्तार गर्दछ ।

फ्रेममा ठीक पार्नुहोस्

Resizes the text to fit the entire area of the drawing or text object. This control is available only when the other "fit" controls are not selected.

रूपरेखामा समायोजन गर्नुहोस्

पाठ प्रवाह ग्रहण गर्दछ ता कि यसले चयन गरिएको रेखाचित्र वस्तुको रूपरेखाहरू सँग जोडा मिल्दछ ।

Custom Shape Text

आकारमा शब्द र्याप पाठ

तपाईँले आकारको भित्रपट्टि एउटा अनुकूल आकारमा डबल-क्लिक गरेपछि थपेको पाठ र्याप गर्दछ।

पाठमा ठीक पार्न आकार पुन: साइज गर्नुहोस्

तपाईँले आकार डबल-क्लिक गरेपछि प्रविष्टि गरेको पाठ ठीक पार्न एउटा अनुकूल आकार पुन: साइज गर्दछ ।

किनाराहरूमा खालीस्थान

रेखाचित्र वा पाठ वस्तुको किनाराहरू र पाठको किनाराहरूको बीचमा छोड्ने खाली स्थानको मात्रा निर्दिष्ट गर्नुहोस् ।

बायाँ

रेखाचित्र वा पाठ वस्तुको बायाँ किनारा र पाठको बायाँ किनारको बीचमा छोड्ने खाली स्थानको मात्रा प्रविष्ट गर्नुहोस् ।

दायाँ

रेखाचित्र वा पाठ वस्तुको दायाँ किनारा र पाठको दायाँ किनाराको बीचमा छोड्ने खाली स्थानको मात्रा प्रविष्ट गर्नुहोस् ।

माथिल्लो

रेखाचित्र वा पाठ वस्तुको माथिल्लो किनारा र पाठको माथिल्लो किनाराको बीचमा छोड्ने खाली स्थानको मात्रा प्रविष्ट गर्नुहोस् ।

तल्लो

रेखाचित्र वा पाठ वस्तुको तल्लो किनारा र पाठको तल्लो किनाराको बीचमा छोड्ने खाली स्थानको मात्रा प्रविष्ट गर्नुहोस् ।

पाठ एङ्कर

एङ्कर प्रकार र एङ्कर स्थिति सेट गर्नुहोस् ।

ग्राफिक फाँट

तपाईँले पाठका लागि एङ्कर स्थित गर्न चाहेको स्थानमा क्लिक गर्नुहोस् ।

पुरा चौडाइ

पाठलाई रेखाचित्र वा पाठ वस्तुको पुरा चौडाइमा एङ्कर गर्दछ।

कृपया हामीलाई समर्थन गर्नुहोस्!