ग्रेडियन्टहरू

Select a gradient, modify the properties of a gradient, or save a new gradient.

यो आदेश पहुँच गर्न...

Choose Format - Area - Gradients tab.


Gradient

Lists the available gradients. You can also modify or create your own gradients.

थप्नुहोस्

हालको सूचीमा एउटा अनुकूल ग्रेडियन्ट थप्दछ । तपाईँको ग्रेडियन्टको गुणहरू निर्दिष्ट गर्नुहोस् र त्यसपछि यो बटनमा क्लिक गर्नुहोस्।

परिमार्जन

चयन गरिएको ग्रेडियन्टमा हालको ग्रेडियन्ट गुणहरू लागू गर्दछ । यदि तपाईँले चाहनुहुन्छ भने, तपाईँले ग्रेडियन्टलाई एउटा भिन्न नाम अन्तर्गत बचत गर्न सक्नुहुन्छ ।

note

To rename a gradient, select the gradient, right-click and choose Rename. To delete a gradient, select the gradient, right-click and choose Delete.


Options

Use the options to define or modify a gradient.

प्रकार

तपाईंले लागू गर्न चाहानु भएको ग्रेडियन्ट चयन गर्नुहोस्।

केन्द्र X

Enter the horizontal offset for the gradient, where 0% corresponds to the current horizontal location of the endpoint color in the gradient. The endpoint color is the color that is selected in the To Color box.

केन्द्र Y

Enter the vertical offset for the gradient, where 0% corresponds to the current vertical location of the endpoint color in the gradient. The endpoint color is the color that is selected in the To Color box.

कोण

चयन गरिएको ग्रेडियन्टका लागि एउटा परिक्रमा कोण प्रविष्ट गर्नुहोस्।

किनारा

Enter the amount by which you want to adjust the area of the endpoint color on the gradient. The endpoint color is the color that is selected in the To Color box.

From Color

ग्रेडियन्टको सुरुको बिन्दुका लागि एउटा रङ चयन गर्नुहोस्।

Enter the intensity for the color in the From Color box, where 0% corresponds to black, and 100 % to the selected color.

To Color

ग्रेडियन्टको अन्त्यबिन्दुका लागि एउटा रङ चयन गर्नुहोस्।

Enter the intensity for the color in the To Color box, where 0% corresponds to black, and 100 % to the selected color.

मेट्नुहोस्

ले चयन गरिएका तत्व वा पुष्टि भएपछि तत्वहरू मेट्दछ।

Preview

Displays a preview of the current selection.

Please support us!