एकल रेखा

हालको अनुच्छेदमा एकल हरफ खाली स्थान लागू गर्दछ । यो पूर्वनिर्धारित सेटिङ हो ।

यो आदेश पहुँच गर्न...

Choose Format - Spacing - Line Spacing: 1.


Icon Line spacing: 1

रेखा खाली स्थान:१

कृपया हामीलाई समर्थन गर्नुहोस्!