सबस्क्रिप्ट

चयन गरिएको पाठको फन्ट साइज घटाउँछ र पाठलाई आधार रेखा भन्दा तल झार्छ ।

यो आदेश पहुँच गर्न...

Open context menu - choose Style - Subscript.


प्रतिमा

सबस्क्रिप्ट

Please support us!