सुपरस्क्रिप्ट

चयन गरिएको पाठको फन्ट साइज घटाउँछ र पाठलाई आधार रेखा भन्दा माथि उठाउँछ.

यो आदेश पहुँच गर्न...

Open context menu - choose Style - Superscript.


Icon Superscript

सुपरस्क्रिप्ट

कृपया हामीलाई समर्थन गर्नुहोस्!