छायाँहरू

चयन गरिएको पाठमा, वा यदि एउटा शब्दमा कर्सर छ भने, सम्पूर्ण शब्दमा एउटा छायाँ थप्दछ ।

यो आदेश पहुँच गर्न...

Open context menu - choose Style - Shadow.


Please support us!