स्ट्राइकथ्रु

चयन गरिएको पाठ, वा यदि कर्सर एउटा शब्दमा छ भने, सम्पूर्ण शब्दबाट एउटा रेखा कोर्दछ ।

यो आदेश पहुँच गर्न...

Open context menu - choose Style - Strikethrough.


कृपया हामीलाई समर्थन गर्नुहोस्!