कक्षहरू गाभ्नुहोस्

Combines the contents of the selected table cells into a single cell.

यो आदेश पहुँच गर्न...

तालिका पट्टीमा, क्लिक गर्नुहोस्

प्रतिमा

कक्षहरू गाभ्नुहोस्


चेतावनी प्रतिमा

तालिका सूत्रहरूमा कक्षहरू मर्ज गर्दा गणना त्रुटिहरू आउन सक्छ.


Please support us!