फन्ट

चयन गरिएको पाठका लागि फन्ट विकल्प सेट गर्नुहोस्।

यो आदेश पहुँच गर्न...

Choose Format - Character (drawing functions).

Open context menu - choose Character.


Please support us!