बायाँ

चयन गरिएका अनुच्छेद(हरू) बायाँ पृष्ठ सीमान्तमा पङ्क्तिबद्ध गर्दछ ।

यो आदेश पहुँच गर्न...

Choose Format - Align - Left (drawing functions).

Open context menu - choose Align - Left.

Icon Align Left

बायाँतर्फ पङ्क्तिबद्ध गर्नुहोस


Please support us!