आयोजक

चयन गरिएको शैलीका लागि विकल्प सेट गर्दछ ।

यो आदेश पहुँच गर्न...

Choose View - Styles - open context menu of an entry and choose New/Edit Style - Organizer tab.


नाम

Displays the name of the selected style. If you are creating or modifying a custom style, enter a name for the style. You cannot change the name of a predefined style.

Inherit from

Select an existing style (or - None -) to provide its definitions to the current style. Use the other tabs to modify the inherited style.

note

You cannot use this option with a page style or a list style.


Edit Style

Edit the properties of the parent style.

कोटि

हालको शैलीका लागि कोटि प्रदर्शन गर्दछ । यदि तपाईँले एउटा शैली सिर्जना वा परिमार्जन गर्दै हुनुहुन्छ भने, सूचीबाट 'अनुकूल शैली' चयन गर्नुहोस्।

note

तपाईँले एउटा पुर्वपरिभाषित शैलीका लागि कोटि परिवर्तन गर्न सक्नुहुन्न ।


समाहित गर्दछ

हालको शैलीमा प्रयोग गरिएको सम्बन्धित ढाँचा वर्णन गर्दछ ।

कृपया हामीलाई समर्थन गर्नुहोस्!